Стартира процедурата за осигуряване на медицински хеликоптери с екипаж

Снимка: МТС

Срокът за подаване на оферти е до 4 май 2023 г., като офертите ще бъдат отворени на 5 май 2023 г.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев подписа документацията за обявяване на открита процедура за наем на два хеликоптера с екипаж за нуждите на спешната медицинска помощ (HEMS). Това съобщават от Министерство на транспорта и съобщенията.

Поръчката е за период от две години с възможност за удължаване за още една. Предвижда се да бъдат осигурени два хеликоптера, заедно с екипажите, като изпълнителят трябва да притежава необходимите документи, хеликоптери, обучен екипаж, за да започне незабавно дейността. Целта е в средата на тази година България да има спешна медицинска помощ по въздуха.

Полетите ще се изпълняват от две оперативни бази за HEMS на територията на България, осигурени от държавата, с хеликоптери и персонал за всяка база.

Срокът за подаване на оферти е до 4 май 2023 г., като офертите ще бъдат отворени на 5 май 2023 г.

Критериите за подбор са:

a) Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Участниците в обществената поръчка трябва да са авиационни оператори, които изпълняват въздушни операции по смисъла на чл. 5 от Регламент (ЕС) 965/2012 и да притежават валидно Свидетелство за авиационен оператор и валидно SPA.HEMS одобрение, издадени по реда на Регламент (ЕС) 965/2012.

б) Икономическо и финансово състояние:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата на въздушния транспорт с хеликоптери за нуждите на спешната медицинска помощ в размер на 30 000 000 лева за последните три приключили финансови години.

в) Технически и професионални способности:

Участниците е необходимо да разполагат с летателно годни въздухоплавателни средства (хеликоптери) – минимум два броя хеликоптери и минимум един брой заместващ хеликоптер, сертифицирани в Категория А. Те трябва да притежават валидно свидетелство за регистрация в държава членка на Европейския съюз и да притежават валиден сертификат за летателна годност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 748/2012. Хеликоптерите трябва да са надлежно комплектувани с достатъчен на брой правоспособен екипаж с валидни свидетелства за правоспособност и валидна медицинска годност, издадени по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Участниците ще бъдат оценявани и по качествен показател, гарантиращ високо ниво на авиационна безопасност.

 

КОМЕНТАРИ