Бившият кмет на Банско седна на председателския стол на ОбС

Снимка: Infomreja.bg

Рокади в ОбС в Банско!

Общинският съвет в Банско има нов председател 9 месеца преди местните избори.

На председателкия стол сяда бившия кмет на Банско – Георги Икономов. От 2019 насам той е общински съветник.

Две рокади са правени от началото на мандата на кмета Кадев в ОбС. Съветът бе председателстван от Димитър Русков, а след него бе Костадин Загорчин.

17 бяха присъстващите на сесията. Вносител на извънредна точка са от Сдружение "Бъдеще за община Банско".

Георги Главчев обяви от трибуната, че предлагат предсрочното прекратяване на мандата на председателя, заради „оттегляне на доверието на долу подписаните общински съветници към председателя“.

Оттеглянето на доверието е обществен проблем, което следва да се проведе избор за нов председател. Г-н Загорчин допусна задълбочаващо разделение на ОбС, невъзможност за обединение на политики, ключово важни за жителите. Допусна пропаст между законодателната и изпълнителната власт в Община Банско, което пряко се отразява върху работата на администрацията. Неоснователно задължа докладна от особен обществен интерес повече от 15 месеца – относно изменението на Общия устройствен план за част от местността Логовете над Добринище. Обществено обсъждане бе организирано по темета след напрежение от страна на гражданите на Добринище без да се спазват изискванията за провеждане на такова обсъждане, заяви Главчев.

Изказвания от страна на общинските съветници нямаше с изключение на едно – от Георги Икономов. Той предложи заседанието да продължи да се води от заместник-председателя на ОбС – Костадин Дурчов. 9-има бяха „за“, 8 –„въздържали се“.

След проведено тайно гласуване бе избран бе Икономов.

„Честито, г-н Икономов, надявам се, че като човек, преминал през всички етапи на политическата си кариера, като опитен администратор, този избор ще бъде едно обединение за целия ОбС и да работим за това, за което сме избрани – в полза на хората!“, каза Дурчов.

Благодаря на колегите, с които през последната година и 3 месеца се опитахме да променим визията и работата на ОбС. Да благодаря и на кмета за добрата работа и да подравя новия председател за издигането му и да продължа спорна работа, каза Загоричин пред ОбС.

„Случват се грешки, но се надяваме те да не се повтарят. Не че ОбС не е работил досега, но нека покажем едно единствено в полза на хората“, каза Дурчов.

„Очакват ни не леки месеци на работа на фона на задаващите се избори и местни такива. Нека се придържаме към добрия тон и политическата коректност. Ясно е, че ОбС е мястото за политики и няма как да няма противопоставяния, но нека те да бъдат в добрия тон. Нека си пожелаем успешен мандат и нека отношенията между нас са нормални и подобрим отношенията си с общинската администрация, защото това е важно за всички. Надявам се да сме се поучили, че има по-важни неща, които бих били над всичко, над личните интереси. Надявам се с поведението си да оправдая колегите, които ме подкрепиха, но работата ми с всички колеги, ще бъде еднаква“, каза Икономов.

Днес на сесията на ОБС, по искане на Сдружение "Бъдеще за община Банско", бях свален от председателското място и бе избран бившият кмет Георги Икономов. Същият Икономов, който загуби изборите заради Сдружението, което яростно го нападаше по време на кампанията. Явно, отново си искат удобния човек, какъвто го помните от времето на мандатите му. Никога, от началото на ГЕРБ Банско, не съм си позволил да го атакувам заради каузата, която вече я няма. Днес ще добавя само едно - късата памет е лош съветник.

Оставам с най-добри чувства към колегите, с които работихме добре. Свършихме много работа!

Уверявам моите съграждани, че като общински съветник ще продължа да защитавам интересите им и развитието на общината.

Нека времето да покаже дали тази смяна е за добро!, написа Костадин Загорчин в страницата във фейсбук на ОбС.

По дневния ред общинските съветници приеха отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии, както и отчет кмета Иван Кадев за изпълнение на решенията на Общинския съвет за последното полугодие.

Съветниците приеха Програма за опазване на околната среда в Община Банско за периода 2021 – 2028г.. Програмата цели да формира правилно екологично поведение на гражданите и стопанските субекти, да осигури разумен баланс между административните и пазарноориентираните икономически регулатори.

Даде се зелена светлина Община Банско да кандидатстването по Проект „Красива България”, по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда в здравна служба, гр. Добринище, Община Банско“. Одобрено бе и кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общата инфраструктура – външни системи за изкуствено осветление в Община Банско”, включващо демонтаж на съществуващи осветители и изграждане на ново LED улично осветление и система за мониторинг.

Местния парламент одобри годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2023г., годишния план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ и задълженията на община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n