ОП „Околна среда” осигури 62 млн. лв. на държавните горски предприятия за залесяване

Снимки: МС, Пресслужба

Предвижда се общата площ на новозасадените гори да е над 1300 ха

62 млн. лв. осигурява Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Началото на дейностите беше дадено днес от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заедно с министъра на земеделието Явор Гечев, зам.-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валентин Чамбов, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от държавните горски предприятия.

„Убедена  съм, че действията, които предприемаме, са в полза на околната среда, в полза на богатото биоразнообразие. Със стартирането на тези важни проекти ние не само ще изпълним редица ключови за държавата цели, но и даваме нашия принос към мисията по опазване на горите”, каза министър Карамфилова. Тя определи инициативата като партньорство, но и амбициозна цел.

„Рамката на този етап изглежда само документална. Но съм сигурна, че догодина стоящите на нашите места ще могат да отчетат постигнати резултати”, добави тя.

Министърът на земеделието Явор Гечев отбеляза, че дори и наглед нерешими казуси могат лесно да бъдат решени със съвместни усилия и когато се спазва законодателството.

„Можем да се похвалим не просто с добра комуникация, а отлична съвместна работа между двете министерства и поводът днес го доказа. Това е и начинът на партньорството с цел създаване на правилни политики“, каза министър Гечев.

С дейностите по шестте проекта се предвижда общата площ на новозасъдените гори да е над 1300 ха, произведените нови фиданки – повече от 2,5 млн., а засадените – над 1 млн. Ще се финансират дейности по залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства.

Трите подписани днес договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ са на обща стойност 30 млн. лв.

Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград, са в размер на 12,5 млн. лв. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2,2 милиона дръвчета върху обща площ от 330,5 ха.

На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лв. за залесяване на над 151 хектара и попълване на площи от над 148 хектара.

За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване около на 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk