Областният управител върна решение на ОбС-Благоевград, обявяват търг за „Еколенд“ в Бодрост

Снимка: Infomreja.bg

На сесията през май съветниците ще трябва да поправят грешката си

След решение на Общинския съвет в Благоевград може да се стигне до провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на двуетажна сграда „Еколенд“ и интерпретативен образователен център за деца – туристическа атракция за устойчиво развитие“ в м. Бодрост, общ. Благоевград, които са публична общинска собственост.

Община Благоевград е собственик на двуетажната сграда „Еколенд“ и интерпретативен образователен център с обща площ от около 648,85 кв. М.

До настощия момент, общинският имот се стопанисва от туристическо дружество „Айгидик“ и служи като база за провеждане на редица обучения за децата, като „Приключенско училище по планинарство“, зелени училища, безплатни курсове и беседи, също така за провеждане на дейности свързани с повишаване знанията и уменията за опазване на природната среда и изграждане на природозащитно поведение при децата и др.

С решение от 26 април на Общинския съвет, бе предоставена за безвъзмездно управление общинският имот на ТД „Айгидик“, за срок от 5 години и упълномощи кмета на Община Благоевград да подпише договор за безвъзмездно управление.

Със заповед от 9 май на областния управител решението на ОбС е върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет с мотива, че ТД „Айгидик“ не отговаря на разписаните норми, т. е. дружеството не е юридическо лице и звено на общинска бюджетна издръжка и общинският имот не може да бъде предоставен безвъзмездно.

Предвид, че имотът е публична общинска собственост и съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, за да бъде отдаден под наем, следва да бъде проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

Общинският имот е включен под №17 в Раздел ХІ на Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година.

Кметът предлага на общинските съветници на свое заседание да определи първоначална наемна цена в размер на 81,75 лева на месец – без ДДС, съгласувана с Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и жилищна политика, намалена със 70% от базовата наемна цена, която е 272,51 лева – без ДДС, и да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK

//