Разглеждат Наредбата за паркиране в община Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Сесия на ОбС ще се състои в последния петък от март

Общинският съвет в Благоевград на 31 март се събира на сесия в последния петък от март.

Приет е дневен ред от 43 точки.

В него са заложени следните предложения за гласуване от съветниците:

Приемане на Наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград.

Приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Благоевград за периода 2022-2027.

Изпълнение на мерките, заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година“.

Участие на кмета в предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.  

Даване на съгласие за подписване на допълнително споразумение към Концесионен договор от 12.09.2011 г., сключен между Община Благоевград и „Макиз” ООД /„Ларго Мол” ООД/ за удължаване срока на концесионния договор.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d