КТПП и институциите ръка за ръка срещу фалшивите медицински документи

Снимки: КТПП

Основен акцент на дискусията бе контролът, които се упражнява от институциите върху обжалваните болнични листове

Кюстендилска търговско-промишлена палата проведе работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“.

На срещата присъстваха Областният управител на Област Кюстендил, представители от Министерство на здравеопазването в лицето на ръководството на Национална експертна лекарска комисия, ТП на НОИ - Кюстендил, РЗИ - Кюстендил, ТЕЛК към МБАЛ „Никола Василиев“ -  Кюстендил, ДБТ Кюстендил и членове на КТПП.

Основен акцент на дискусията бе контролът, които се упражнява от институциите върху обжалваните болнични листове. „Процедурата по обжалване е много тежка и тромава,  на практика реален контрол липсва. Проблемът с фиктивните документи за временна неработоспособност е изключително тежък и ощетява не само бизнеса, но и осигурителната система“, обявиха работодатели, който взеха участие в срещата.

Изводът, който се открои е, че поставеният проблем все още не намира решение, въпреки че е идентифициран от дълги години.

В тази връзка КТПП изложи своите предложения за ограничаване и минимизиране на негативните ефекти от тази порочна практика:

- Промяна на системата за отговорност и санкции при нарушения в издаване на болничен лист за заето лице, или документ от ЛКК за временна неработоспособност на безработно лице. Отговорност следва да се носи от всички страни в нарушението, както за лекаря, издал болничния лист или лекарската комисия издала документ за временна неработоспособност, така и лицата, който са се възползвали от такъв документ.

- Създаване система за контрол по спазване предписанията в издадените болнични листа /спазване на режима предписан в болничният лист и стриктно описване на условията на болничния лист – домашно лечение, болница, свободен режим/. Създаване на контролиращи органи по места за извършване на проверки по спазване на  предписаните в болничните листа режими. Тези органи да включват всички заинтересовани страни.

- Въвеждане на практика болничните листа да бъдат заверявани и от лекар, определен от работодателя в срока на болничния с цел превенция на злоупотребите с тези медицински документи.

Кюстендилска търговско-промишлена палата пое ангажимент всички направени предложения да бъдат обобщени и представени пред отговорните институции с цел законодателни промени, водещи до реален и навременен контрол.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf

FACEBOOK

//