Шушков: Областната администрация в Благоевград е готова за изборите

Снимка: Infomreja.bg

Осигуряване условия на Районната избирателна комисия за изпълнение на правомощията ѝ

В изпълнение на чл. 60 от ИК, областният управител, в законоустановения срок, проведе публични консултации с парламентарно представените партии и коалиции  за състав на РИК Благоевград в Първи изборен район – Благоевградски. На консултациите се постигна съгласие между участниците за състава и ръководството на комисията. Съставеният протокол и документите, представени от партиите и коалициите, бяха внесени в Централната избирателна комисия в указания от закона и ЦИК срок.  С Решение №1224-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, след като е установено, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, писмените предложения на партиите и коалициите съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК, е назначена РИК- Благоевград.

Областният управител Николай Шушков подпомага активно дейността на РИК- Благоевград, като се предостави помещение за работата й, осигурена е техника – компютри, лаптопи, мултифункционални устройства, комуникационна свързаност – стационарен телефон-факс,  мрежова свързаност и достъп до интернет, осигурена е възможност за онлайн видеонаблюдение в интернет на заседанията на РИК. 

Областният управител осигури помещение – публична държавна собственост, в сградата на Митническо бюро - Благоевград, в което под полицейска охрана ще се оставят за съхранение до предаването им на общините бюлетините и останалите изборни книжа.

Със съдействието на областния управител са предоставени на общините отпуснатите от ЦИК 21 броя СУЕМГ /машини за гласуване/ с инсталирана демо версия на бюлетина за провеждане на разяснителна кампания относно машинното гласуване. Организирани са по график до 29.09.2022 г. съвместно с РИК и секретарите на общините демонстрационни пробни гласувания с машини, на място по общини, за да могат избирателите да гласуват пробно с машина преди изборите. 

Областният управител Николай Шушков  присъства на първото заседание на РИК - Благоевград, което се  проведе на 13.08.2022 г. На първото заседание той отправи приветствие, пожела ползотворна работа и се ангажира с пълно съдействие от страна на Областна администрация, за да може изборният процес да бъде честен, справедлив и законосъобразен. 

Областният управител предложи план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на предстоящите предсрочни избори за народни представители през 2022 г., необходими на Областната администрация за прякото участието в изборния процес, която беше одобрена от Министерски съвет.  

Областният управител осигурява пълна подкрепа на работата на РИК- Благоевград (в материално-техническо и логистично отношение), като провежда регулярни срещи с ръководството на комисията.

Към днешна дата областният управител съобщи, че Областна администрация- Благоевград е готова за провеждането на изборния процес, създадена е много добра комуникация и координация с всички общини, като целта е на територията на областта изборите да преминат спокойно и успешно.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g