925 са въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 година. Новопостроените жилища в тях са 4 011. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са със 133 повече, или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5%. Това сочат данните на Националния статистически институт. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив - 131 сгради с 433 жилища, и Варна - 118 сгради със 764 жилища в тях.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 79.2%, с тухлена - 16.9%, с друга - 3.4%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.6%), следвани от жилищните кооперации (18.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на жилищните кооперации намалява.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.6%), следват тези с три стаи (37.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2%.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 212.9 кв. м, и Габрово - 196.2 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 60.0 кв. м, и Пазарджик - 76.5 кв. метра.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2021 г. е 407.5 хил. кв. м, или с 13.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 14.6% и достига 314.1 хил. кв. метра (фиг. 4).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94.2 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 101.6 кв. м през същото тримесечие на 2021 година. /news.bg/