НСИ: Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната

Снимка: Infomreja.bg

Средната продължителност на живота в Пиринско е с 0.7 години по-висока

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 74.3 години, или с 1.2 години по-малко спрямо предходния период 2018 - 2020 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната - 73.6 години. 

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.8 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 78.1 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с - 0.7 години.

В периода между 2012 и 2021 г. очакваната средна продължителност на живота на мъжете в област Благоевград е намалява с 0.7 години, а на жените – с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2007 – 2009 г. и 2008 – 2010 г.  - 7.4 години, а най-малка в периода 2011 - 2013 г. - 6.6 години в полза на жените.

Средната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години). 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5