Призив за даряване на кръв отправиха от Организация на пациентите с таласемия в България в международния ден за подкрепа на страдащите от това заболяване, съобщи БНР.

Около 370 пациенти с таласемия има в България. Благодарение на програмата за подпомагане на репродуктивното здраве, има родени над 20 здрави деца от хора с таласемия.

Талесемията е анемия, дължаща се на липса или намален синтез на хемоглобин е талесемията.

Драгомир Славев от организацията обясни, че намаленият или липсващ синтез на хемоглобин е доживотно състояние, а ежемесечното кръвопреливане е животоподдържащо.

При този вид анемия в организма изобщо не се произвежда или се произвежда намалено количество алфа или бета белтъчна верига. Намаленият синтез на някоя от белтъчните вериги води и до намалена продукция на хемоглобин като цяло.