Окончателно: ОИК в Банско пренареди листата на ГЕРБ в ОбС

Вляво - Панчев, вдясно - Сакарев

Сакарев влиза на мястото на Панчев

Общинската избирателна комисия в Банско потвърди чрез гласуване решението на Административния съд в Благоевград, който отмени частично решението на ОИК-Банско, за общинските съветници.

ОбС в курортния град се пренарежда като на мястото на Иван Панчев от ГЕРБ застава съпартиецът му Петър Сакарев.

Панчев бе и кандидат за кмет на Добринище.

Решението е отменено в частта, с която е обявено разпределението на преференциите за отделните кандидати, получили мандати, и подреждането на кандидатите – в частта на обявеното разпределение на преференциите за Петър Сакарев и в частта, с която Иван Панчев е обявен за избран общински съветник, съобщиха от съда на 23 ноември 2023.

Делото бе образувано по жалба на Петър Сакарев. Решението на съда е мотивирано с проверка на изборните книжа в СИК № 4 и СИК № 7 в общ. Банско, при която са открити 6 неотчетени в протоколите преференции за жалбоподателя.

След съдебната ревизия на получените валидни преференции, жалбоподателят се подрежда в списък А, образуван от кандидатите с над 7% от гласовете за кандидатската листа. Останалите кандидати с валидни преференции под 7% от общия брой гласове за листата, запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б. В случая жалбоподателят с 95 броя преференции се подрежда четвърти в списък А на кандидатите, подредени според най-високия брой валидни преференции. Заинтересованата страна Иван Панчев, обявен за избран общински съветник с оспореното решение, е първи в списък Б с 36 преференции, но при четирима кандидати от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в списък А, включително жалбоподателят, които са избрани според отчетен преференциален вот, Иван Панчев не се смята за избран кандидат за общински съветник.

С решението си за частична отмяна, съдът върна изборните книжа на ОИК – Банско за обявяване на действителните резултати от гласуването за жалбоподателя.

Ето и пълния текст на решението на ОИК, взето на 26 март:

Съгласно Решение № 2223 от 21.11.2023 година,  постановено по адм. дело № 1059/2023 година по описа на Административен съд – Благоевград, ОИК Банско констатира, че при преброяването в избирателни секции № 010100007 и № 010100004 на действителните бюлетини за листа № 7 ПП „ГЕРБ“ с преференция 104 е установено, че в секциите броят на действителните бюлетини за листа № 7 ПП „ГЕРБ“ по смисъла на чл. 437, ал. 2 вр. чл. 427, ал. 3, т. 1 ИК, с валидно по смисъла на чл. 437, ал. 4 вр. чл. 427, ал. 3, т. 2 ИК предпочитание за кандидата с номер 104, са 5 (пет) за секция № 010100007, респ. за секция № 010100004 е 1 (една) или общо 6 броя неотчетени валидни преференции. Този брой валидни предпочитания за Петър Сакарев в секция № 010100007 и № 010100004, въпреки че и шестте бюлетини са преброени от СИК в общия брой действителни гласове за листа № 7 ПП „ГЕРБ“, не са отразени в протоколите на СИК в частта по т. 10.7 – брой преференции за кандидат с номер 104. Затова и въведените от информационно обслужване данни в  протоколите на СИК в избирателна секция № 010100007 и № 010100004 не удостоверява вярно получените в тези секции преференции за Петър Сакарев като кандидат в листа № 7 с номер 104 (6 броя) и решението на ОИК – Банско в тази си част е неправилно. ОИК – Банско следва да отчете действителните гласове за кандидата с номер 104 от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ и съобразно общия им брой да определи действителните резултатите от проведените избори.

Във връзка с разпределението на предпочитанията за кандидатите от кандидатската листата на ПП „ГЕРБ“ (№ 7), с оглед неверността на данните в протоколите на СИК в избирателни секции № 010100004 и № 010100007 в частта по т. 10.7 (ПП „ГЕРБ“) – разпределение на предпочитанията за кандидата под номер 104, решението на ОИК – Банско е неправилно в частта на обявения за избран от списък Б кандидат за общински съветник от листа № 7 ПП „ГЕРБ“ под номер 102 – Иван Панчев.

От общо получените за листа № 7 ПП „ГЕРБ“ действителни гласове – 1356 (аналогично и при 1 355 действителни гласа по протоколите на СИК), Петър Сакарев е получил общо 95 преференции (89 броя по протоколите на СИК и 6 броя установени в проведеното съдебно производство – 5 броя в секция № 010100007 и 1 брой в секция № 010100004), които са валидни по смисъла на чл. 437, ал. 4 ИК. Броят на получените от него 95 преференции са повече от 7 % от общия брой гласове за кандидатска листа № 7 ПП „ГЕРБ“ – 7,00589 % (95 : 1356) х 100 %, изчислени по т. V.5.2 от Методиката-приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК, приложима за определяне на избраните общински съветници, съгласно чл. 454, ал. 1 ИК. При получени над 7 на сто от гласовете за кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, Петър Сакарев се подрежда в списък А, образуван от кандидатите с над 7 % от гласовете според правилото на т. V.5.4. от Методиката и чл. 454, ал. 2 и 3 ИК. Останалите в кандидатската листа кандидати – с валидни преференции под 7 % от общия брой гласове за листата, запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б – чл. 454, ал. 3 ИК.

В случая тримата кандидати от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в списък А, подредени според най-високия брой валидни предпочитания по т. V.5.4. от Методиката, са Александър Мацурев (356), Юсеин Каран (218) и Петър Галчев (165). Петър Сакарев с 95 броя преференции се подрежда четвърти в списък А, съгласно чл. 454, ал. 3 ИК и правилата на т. V.5.2 и т. V.5.4 от Методиката. Мандатите за ПП „ГЕРБ“, разпределени по правилото на чл. 453, ал. 4 ИК, са четири и същият следва да бъде четвъртият избран общински съветник съгласно чл. 454, ал. 8 ИК. Иван Панчев следва да остане първи в списък Б с 36 преференции, но при четирима кандидати от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в списък А, включително Петър Сакарев, които следва да са избрани съгласно чл. 454, ал. 8 ИК, Иван Панчев не се смята за избран кандидат за общински съветник и издаденото му удостоверение следва да бъде анулирано.

По изложените съображения решението на ОИК – Банско в частите по т. V – относно обявеното разпределение на предпочитанията за Петър Славчов Сакарев, и по т. VІ, с която кандидатът под номер 102 в листа № 7 ПП „ГЕРБ” Иван Панчев е обявен за избран общински съветник, отразява неправилно – в противоречие с чл. 454, ал. 1, 2, 3 и 8 ИК, изборните резултати, и предвид постановето решение от Административен съд – Благоевград по адм. Дело № 1059/2023 година по описа на същия съд, следва да бъде изменено.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 462, ал. 4 във вр. с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс във вр. с чл. 87 от Изборния кодекс, и в изпълнение на Решение № 2223 от 21.11.2023 година,  постановено по адм. дело № 1059/2023 година по описа на Административен съд – Благоевград, Общинска избирателна комисия - Банско, РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Решение № 130 от 30.10.2023 година на ОИК – Банско в частта по раздел V.Обявяване разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатитекасаеща ПП „ГЕРБ“ (под № 6 в бюлетината), както следва:

В точка 6  за кандидата Петър Славчов Сакарев в колона „Брой предпочитания“ отбелязва 95 преференции.

Включва кандидата Петър Славчов Сакарев под номер 104 от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в списък А.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK

//