Община Дупница даде старт на гроздобера

Снимка: Infomreja.bg

Забранява се влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 06:00 часа и след 19:00 часа

Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев обяви гроздоберната кампания в населените места с беритбата на ранните винени и десертни сортове, след което същата да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост..

Във връзка с гореизложеното и с цел предотвратяване на злоупотреби, се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 06:00 часа и след 19:00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване, предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на ЗОСИ, допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция „Инспекция по труда“ непълнолетни сезонни работници.

Заповедта е сведена до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Дупница, които имат задължението да информират местното население и началника на РУП - Дупница, за сведение и изпълнение.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd