Областният управител и служители на ОА – Кюстендил, участват в третата годишна среща на CAF

Снимка: ОА - Кюстендил

В третата годишна среща чуждестранни експерти и консултанти по CAF ще споделят опит и добри практики

Областният управител инж. Александър Пандурски и служители на ОА – Кюстендил,  участват в третата годишна среща на потребителите на CAF в България.

Тя се провежда в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

В събитието, освен инж. Пандурски, от страна на Областната управа участват и главният секретар Гергана Михайлова и гл. експерт Радостина Беркова - Петрова.

В третата годишна среща чуждестранни експерти и консултанти по CAF ще споделят опит и добри практики от прилагането на модела на европейско и международно ниво, както и новите тенденции, актуални проблеми и постижения в развитието му. Ще бъдат представени и резултатите от Проучването на ефективността, ефикасността и устойчивостта на Модела за качество в България.

“Целта на събитието е представителите на българската държавна администрация, внедрили модела, да разкажат за ползите и резултатите от практическото прилагане на CAF в България”, обясни също Гергана Михайлова.

В срещата се обсъждат и предложения за изменение в нормативните актове, с оглед последващо внедряване на CAF.

Само преди една година ОА – Кюстендил, бе отличена с етикета „Ефективен CAF потребител“ от Института по публична администрация. На само четири областни администрации в страната бе присъден този етикет, като ОА – Кюстендил бе една от тях.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn