Община Благоевград ще кандидатства за сектори за лечение на коронавирус и нова апаратура в две болници

Снимка: Община Благоевград

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лв.

Общински съвет Благоевград даде съгласие за подписване на партньорско споразумение с Министерството на здравеопазването по проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за справяне с пандемията“.

Точката бе разгледана като извънредна на заседание на Общински съвет – Благоевград, по искане на кмета Илко Стоянов. Процедурата има за цел осигуряване на подкрепа за здравната система чрез структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни заболявания в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград и Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ – Благоевград.

В рамките на проекта е предвидено да бъдат обособени изолирани помещения и асансьори в двете общински лечебни заведения, увеличаване на капацитета за инсталациите за медицински газове, доставка на нова апаратура за кислород и въздух.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 129 271 258,60, като за горепосочените дейности от Министерството на здравеопазването за СБАЛПФИЗ – Благоевград е определен бюджет до 244 950,00 лева, а за СБАЛО „Св. Мина“ до 197 180,00 лева.

С реализиране на проекта ще се подобрят условията в двете общински лечебни заведения, в резултат на което ще бъде осигурена и по-качествена грижа за пациентите.

В рамките на днешното заседание, по предложение на кмета Илко Стоянов, беше отпусната еднократна финансова помощ на 20 жители на община Благоевград за закупуване на животопддържащи лекарствени средства, консумативи и други нужди, в резултат на възникнал инцидент.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5