ОбС в Гоце Делчев прие отчетите за изпълнение на бюджета за миналата и първото полугодие на тази година

Снимка: Infomreja.bg

Одобрено беше искането на лекарите специализанти за актуализиране на тяхната издръжка

Днес общинските съветници в Гоце Делчев приеха отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на общината за 2021 г. и информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2022 г.

Окончателният бюджет на общината за 2021 година възлиза на 48 401 358 лева. Държавата е изпълнила ангажиментите си, получени са100 % от субсидията със съответно привлечените трансфери.

Приходите в местния бюджет са 17 291 694 лева, като те основно идват от местни данъци. Отчита се преизпълнение на основните приходоизточници.

Средствата са разпределени за издръжка на детски градини, детски ясли, масова физкултура, общински предприятие. Оптимални средства са отделени за културния календар.

Общината изпълнява стриктно задълженията си по Закона за общинския дълг.

Съветниците приеха както тези материали, така и финансовите отчети на селата в общината. Приеха и приходно – разходните сметки на общинските предприятия за 2021 година.

Йорданка Ендрева – директор на дирекция „Финансово – стопански дейности“ направи изложение и относно увеличения със закон стандарт за издръжка на едно лице в Общинската администрация. Това е дало възможност за увеличение на възнаграждението на общинските служители с 15 процента от 1 юли.

Увеличен е и стандартът за издръжка на едно дете  в здравен кабинет в учебните и детските заведения и ясли. Така заплатите на медицинските сестри в тях са увеличени с около 20 процента от 1 май.

На заседанието бяха гласувани заплатите на кмета на общината, както и на кметовете и кметските наместници.

Общинският съвет даде съгласието си за увеличаване издръжката на лекарите специализанти, които са подписали договор с общината. Решено беше тя да бъде в размер на две минимални работни заплати.

Удовлетворено беше и искането на МБАЛ „Иван Скендеров“ да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – електрохирургичен нож, два броя перални машини, една сушилня и един каландър (гладачна машина), всичко на обща стойност около 30 000 лева.

По предложение на кмета на общината е подготвен проект за закупуване на нов лекотоварен автомобил по целева програма за предоставяне на топъл обяд. Финансирането ще бъде основно от фонд „Социална закрила“. Общината ще участва с 10 % от своя бюджет за 2023 година.

Съветниците подкрепиха и предложението на МИГ Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово за изграждане на многофункционална спортна площадка в село Попови ливади.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n