ОбС в Гоце Делчев прие бюджета за 2024 година

Снимка: Infomreja.bg

За него гласуваха 21 съветници, 7 се въздържаха

Общинският съвет в Гоце Делчев прие проектобюджета на Общината за 2024 година. Той възлиза на 58 615 150 лева. В тази сума се включват 45 596 150 лева приходи и съответно разходи за делегираните от държавата дейности. С тях се финансират учебните, детските и социалните заведения, читалищата, музеят, общинската администрация.

Приходите и съответно разходите за дейности от местния бюджет са 13 000 019 лева. Очакванията са за 3 301 000 лева постъпления от местните данъци, 3 775 230 лева от общински такси, 426 000 лева от операции с общинско имущество и 380 000 лева постъпления от нефинансови активи. Държавата осигурява 4 664 700 лева за Община Гоце Делчев.

Средствата са за поддръжка на логопедични кабинети, текущи ремонти и обзавеждане на детски градини, дофинансиране на учебните заведения, издръжка на Млечната кухня, за здравеопазване, Домашен социален патронаж, масова физкултура.

Преходният остатък към 31 декември 2023 година, реализиран от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и местни дейности, е в размер на 7 412 960 лева. Той ще се  разпредели, както следва: за делегирани от държавата дейности 3 820 600 лева, в това число за училища и детски градини 3 573 770 лева, за здравеопазване – 152 732 лева, за култура – 62 358 лева и за социални дейности – 31 740 лева. За местни дейности са определени  3 592 366 лева.

На вчерашното си редовно заседание общинските съветници приеха бюджета на кметствата. Със самостоятелен бюджет са селата Корница, Брезница и Мосомище. Те ще разполагат съответно с 269 000 лева, 253 560 лева и 338 200 лева.

 А ето и бюджета на останалите села в общината: Лъжница – 156 920 лева, Борово – 116 490 лева, Буково – 128 210 лева, Баничан – 98 650 лева, Господинци – 94 960 лева, Делчево – 35 000 лева, Добротино – 29 830 лева и Попови ливади – 31 820 лева.

Проектобюджетът е разгледан обстойно и в деветте постоянни комисии към Общинския съвет. На заседанието той беше приет с 21 гласа „за“ и 7 въздържали се.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK