Правителството одобри резултатите от Съвета на ЕС по околна среда

Снимка: Infomreja.bg

Заседанието на Съвета на ЕС по околна среда бе проведено на 20 декември 2021 г. в Брюксел

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, проведено на 20 декември 2021 г. в Брюксел.

Министрите обсъдиха напредъка по законодателния пакет „Подготвени за цел 55“, който цели изравняване на европейската законодателна рамка с установените климатични цели за 2030 г. и 2050 г. Страната ни изтъкна, че ще подходи с необходимото внимание, отговорност и смелост по отношение на търсенето на правилен баланс между икономическа ефективност, адекватно разпределение на усилията и ползите от прехода, социална справедливост и екологосъобразност.

Предмет на обсъждане беше и предложението за Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Дискутирани бяха заложените цели и срокове за тяхното постигане, управлението на отпадъци от батерии, изискванията за рециклирано съдържание, за етикетиране и информация и разпоредбите относно въглеродния отпечатък. България изрази позиция, че е необходимо да се постигне правна яснота, максимална точност и съгласуваност на разпоредбите и оптимално ниво на амбиция по отношение на заложените цели и срокове.

Участниците в Съвета обмениха мнения и по новата Стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. Дискусията се съсредоточи върху адекватността на предвидените мерки с оглед постигане на заложените цели, създаване на достатъчна гъвкавост и отчитане на националните обстоятелства и съществуващи политики в предстоящото законодателно предложение за опазването на почвите.

България подкрепи представената от Литва нота, в която се посочва нуждата от осигуряване на съответствие между пакета „Мобилност I“ и пакета „Подготвени за цел 55“ в екологичен аспект. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf