Мандатът на българските учители в европейски училища става 12 години

Снимка: Infomreja.bg

МС прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Български учители могат да бъдат назначавани за срок до 12 години като преподаватели в Европейски училища, реши правителството.

В системата на Европейските училища, които се намират в Белгия, Германия, Нидерландия, Люксембург, Италия и Испания, се обучават заедно деца от различни националности, включително от България. Сега в тях работят 20 учители, които преподават български език и литература на български ученици или учебни предмети на чужд език на ученици от други държави.

Към момента преподавателите се назначават за период от 9 години. С приетата от Министерския съвет промяна се дава възможност този срок да бъде удължен с още три години, вместо с една, както беше досега.

С промените се предвижда и възможност преподаватели, чийто 12-годишен период на работа в Европейските училища е изтекъл, да бъдат назначени отново. Това може да стане при условие, че между двата „мандата“ са работили поне три години в системата на предучилищното и училищното образование в България и са имали положителна оценка в системата на Европейските училища.

С промените срокът за назначаване на българските учители се синхронизира със сроковете, определени с Правилника за назначаване на щатен персонал в системата на Европейските училища.

Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година.

Проектът на Програмата е изготвен и се предлага за разглеждане на основание чл. 11, ал. I от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2022 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Еднократното финансово подпомагане е в размер до 195 лв. за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. Във финансовите разчети за стимулиране чрез стипендия са предвидени средства за учениците от държавните, общинските и частните училища, които на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите, включени в раздели I, II и III от Програмата за 2022 г.

 
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd