Община Благоевград обявява свободна позиция за шофьор на ученически автобус

Снимка: Infomreja.bg

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор

Община Благоевград обявява свободна позиция за шофьор на ученически автобус.

Община Благоевград обявява едно свободно работно място за шофьор на ученически автобус. Съгласно минималните изисквания за заемане на длъжността, кандидатите следва да имат завършено средно образование, правоспособност за управление на МПС - категория „D“. Необходимо е да притежават минимален професионален опит – 2 години като водач на автобус, удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, дигитална карта за тахограф и валидно удостоверение за психологическа пригодност.

Желаещите може да кандидатстват за позицията следва да подадат заявление за участие, адресирано до Кмета на Община Благоевград, автобиография, копие от диплома за завършено средно образование, копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, копие от свидетелство за управление на МПС кат. „D“, валидно удостоверение за психологическа годност, удостоверение за превоз на пътници, дигитална карта за тахограф .

Документите за участие в подбора се предоставят от кандидатите лично или чрез пълномощник в запечатан плик в деловодството на Община Благоевград, а срокът е до 09.02.2023 година, включително.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор по чл. 70, ал.1 от КТ.

Подробности в обявата за свободната работна позиция може да откриете на следния линк: http://www.blgmun.com/cat124/7001/ddo.html

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk