Паркингът пред "Пулс" в Благоевград: На 3 етажа, достъпен и за двете болници

Снимка: За Благоевград

Общината няма да продава земя, а запазва собствеността си!

Паркинг за МБАЛ-Благоевград и частното лечебно заведение. Възможен или не?

Това е въпросът, на който трябва да отговорят общинските съветници от Благоевград на сесията на 27 януари. А по този начин ще се реши една дълго коментирана сага за липсата на паркинг пред двете болници в областния град.

Кога започва всичко?

На 26.03.2014 г. на сесия на ОбС е гласувано положително предложение за изработване на подробен устройствен план за изграждането на 3-етажен паркинг пред болница „Пулс“. С това си решение на ОбС се изменя автоматично и плана за регулация на общинския имот. Този терен от кал и чакъл, в размер на около 2000 кв. м., е бил със статут на „разширение“ на главната улица „Славянска“.

На 24 април 2014 г. е гласувано разрешение за изработване на плана. На 1декември същата година тогавашният кмет – Атанас Камбитов, одобрява ПУП-а за изграждане на паркинг.

Няколко дни по-късно – на 29 декември 2014 г. е подадена жалба до Административния съд в Благоевград от юридическото лице „Визио“. Жалбата по закон се подава чрез Община Благоевград до съда. В мотивите си за жалене – е посочено, че параметрите на имота са крайно завишени и те отговаряли на възможности за построяване на 5-етажна сграда в иначе застроения район около болницата.

В продължение на 7 години - повреме на мандата на Камбитов и наследника на поста – Томов, входираната жалба в Общината не е „стигнала“ до Административния съд! Изобщо „листът хартия“ не е бил в съда, а е „стоял на трупчета“ в някой шкаф в Общината, каза на пресконференция кметът Илко Стоянов.

На 11 ноември 2021 г. Стоянов нарежда преписката да се предаде в съда, а на същата дата, но през 2022 г. съдът отменя гласувания през 2014 ПУП заради допуснати нарушения при изготвянето му.

„Така се върнахме в изходна позиция“, каза Стоянов.

Пред ОбС Благоевград стои точка 21 от дневния ред, в която е заложено следното: Предложение № 60-00-32/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

•Изменение на плана за регулация (ИПР) за обединяване на УПИ XI-603.478, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград и паркинг с о.т.73г – о.т. 73д – о.т. 73е – о.т. 78 – о.т. 79 в нов УПИ XI, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за медицински дейности и паркинг“.

•План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-603.532, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта Благоевград – ново свободно застрояване и запазване режима на сгради, съгласно разрешения за ползване № СТ-05-1294/10.09.2014 г., № СТ-12-224/24.03.2008 г. и № СТ-05-656/03.06.2010 г., издадени от ДНСК.

Устройствена зона „Оо“; Кинт.- 2.5; П застр.- максимум 60%;П озел.- минимум 30%.

Има ли обаче шанс, ако ОбС – Благоевград, даде разрешение за изготвяне на нов ПУП за бъдещето изграждане на паркинг, то да бъде променено предназначението на ПУП-а и да „изникне“ 5-етажна кооперация?

И председателят на ОбС, Радослав Тасков, и кметът – Илко Стоянов, са категорични, че такава опасност няма.

Причината:

При кмета на Благоевград е постъпило писмо от „Медикус-98 – Медицински център“ ООД с управител Чавдар Андонов и собственици Александър Щерев и Емилия Щерева, в което се предлага на Общината публично-частно партньорство за изграждането на паркинга.

От страна на дружеството ще бъдат вложени около 8 млн. лв. – по думи на Тасков, за изграждане на 3-етажен паркинг, а общината – като собственик на земята, ще получи един етаж от паркинга, без от общинския бюджет да бъдат влагани средства за строежа.

Общината няма да прехвърля собствеността си на частното дружество! Общината си запазва собствеността. Това е гаранцията, че няма да бъде сменено предназначението на строежа и няма да изникне нещо друго, гарантира Стоянов.

Общинският съвет и в частност аз като председател или като съветник, няма да допусна ликвидирането на собствеността на този имот, каза Тасков.

Предвижда се единият етаж от бъдещия паркинг да бъде управляван от общинското дружество „Паркинги и гаражи“ и да се осигури едночасов безплатен престой за всички посещаващи МБАЛ-Благоевград, която е общинска болница.

Останалите два етажа на паркинга ще са на болница „Пулс“ и посетителите ѝ.

Проектът – като идея, е заложен от инвеститора – „Медикус“, и включва полуприземен първи етаж и два над него. Последният да бъде на нивото на входа на частната болница, а входа за паркинга да е откъм ул. „Славянска“.

Какво предстои?

Ако ОбС вземе решение с положително становище на сесията на 27 януари, следва да се гласуват в бъдеще още две решения – за учредяване на ПУП за паркинга, а по-късно и за право на строеж.

За момента Община Благоевград не може да осигури финансиране за изграждането на такъв паркинг. Ще може, но след време и по някоя програма, каза Стоянов.

Също така идеята за изграждането на паркинг идва навреме с строежа на второ крило към болница „Пулс“.

Очаква се да има около 200 паркоместа, а за по-дълъг престои да се заплаща.

Точка 21 създаде отново напрежение в общественото пространство.

От Инициативния комитет „За Благоевград“ публикуваха становище във Фейсбук страницата си, в което се посочват опасенията на Комитета, че Общината ще продаде земята си на частната болница, както и че липсва прозрачност по обявяването на този проект.

Публикуваме позицията на ИК:

С това обединяване на имотите болница „Пулс“ ще получи възможност да изкупи общинския паркинг без търг, с удобната процедура „прекратяване на съсобственост“. С други думи, скоро паркингът от общинска собственост може да стане частна.

По темата няма обществено обсъждане, няма допитване, няма пресконференция на кмета.

Затова ние задаваме публични някои важни въпроси, на които се надяваме благоевградската общественост да получи отговори, ПРЕДИ вземане на крайното решение за бъдещето на паркинга от ОбС този петък:

- Каква е крайната цел на обединяването на общинския паркинг с частен терен?

- Кой и какво ще строи там и с какви пари?

- Ще има ли многоетажен паркинг?

- Ще може ли да се ползва от посетители на поликлиниката и срещу какво заплащане?

- Изследвани ли са всички възможности за ремонт, изграждане и стопанисване на паркинга?

- Обсъждана ли е възможността да се даде на концесия или с отстъпено право на строеж?

- Обмисляна ли е възможността за този ключов за града паркинг да се вземе заем, за да се построи и стопанисва? Кметът искаше да тегли огромен заем, за да прави паркинг при Аквапарка, който твърдеше, че ще е супер печеливш, без за това да има никаква обосновка. Паркингът пред ПУЛС е с гарантирана посещаемост и никога няма достатъчно места.

Призоваваме за рационалност, дискусия и действия в полза на обществото при вземането на решение за този имот. Считаме, че решение като това е абсолютно задължително да се взима прозрачно, с широка обществена подкрепа и след оценка на всички възможни варианти и аргументи “за” и “против”.

Притеснени сме от липсата на прозрачност при вземането на поредното важно решение за града ни. Вече няколко пъти гражданите показаха, че не искат повече общината да процедира по този начин, когато става въпрос за такива съществени въпроси. Повече не искаме да го допускаме!

Ние от ЗаБлагоевград смятаме, че в частната собственост няма нищо лошо. Повечето добри инвестиции се случват с частни пари. Когато обаче общински имот може да стане частен, кметският екип и Общински съвет дължат ясна информация на обществото какво, как, кога и с какви пари се планира, както и да предоставят реална възможност и достатъчно време за обсъждане на намеренията с гражданите.

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa