Община Благоевград търси външно финансиране за неправомерно отклонените пари

Снимка: Община Благоевград

Средствата ще са необходими и за важни проекти с предвидено съфинансиране

Доклад на АДФИ (Агенция за държавен финансов контрол) от 12.03.2024 г. потвърди, че през 2022 – 2023 г. неправомерно са разходвани близо 8,2 млн. лв. от целевите средства на oбщина Благоевград. Целевите средства за конкретни инвестиционни проекти са 6 840 167 лв.

Проектите са от изключителна важност за местната общност. Ако не бъдат изпълнени, целевите средства трябва да бъдат възстановени от общината на държавния бюджет. Става въпрос за ул. “Промишлена”, укрепване на свлачище по пътя за м. Картала и ремонт на сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“, уточняват от общинския пресцентър. 

Освен това, община Благоевград е одобрена да изпълнява 13 проекта по национални програми и програми на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тези проекти включват изграждане две детски градини, обновяване и разширение на училищни сгради, ремонт и енергийна ефективност на общински сгради. По тях се предвижда съфинансиране през 2024 г. и 2025 г. в общ размер от 9 784 379,66 лв. Една част от необходимите средства, а именно 2 124 546 лв., ще бъдат осигурени от набраните средства за отчисления при РИОСВ.

Според обстоен анализ на Дирекция „Финанси“ посочените суми в общ размер на 14 500 000 лв. не могат да бъдат покрити от собствените приходи на общината и следва да бъдат осигурени чрез банково кредитиране. В тази връзка кметът Методи Байкушев насрочи публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг на 22 април (понеделник), от 19.00 ч. в зала „22 септември“ (веднага след общественото обсъждане на изменението на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград, насрочено за същия ден от 17:00 ч.).

Пакетът документи за общественото обсъждане е публикуван на интернет страницата на общината – https://blagoevgrad.bg/ckeditor_assets/attachments/47480/DOKLAD_DULG_2024.pdf и съдържа подробна информация за състоянието на общинския дълг, инвестиционната програма на общината за 2024 г. – 2025 г. и нейната финансова обезпеченост.

         Целта на поемането на дългосрочен дълг е:

1. Осигуряване на средства за конкретни капиталови обекти и плащания, за които не са налични по сметките на общината получените от Държавния бюджет целеви  средства съгласно констатациите в доклада на АДФИ в размер на 6 840 167 лв.

2. Осигуряване на средства за собствено самоучастие на общината по изпълнявани проекти, заложени в амбициозната инвестиционна програма на общината, финансирани по национални програми и програми на ЕС и ЕИП, както и за предварително плащане между периодите за верификация за  част от програмите, предвидени  за реализация през  2024/2025 г. Сумата е в размер на  7 659 830 лв.

От направените в общината разчети такъв кредит е във възможностите ѝ, като няма да натовари бюджета с по-голямата тежест спрямо месечните плащания за главници и лихви по кредитите, обслужвани към настоящия момент.

Основните параметри на предлагания дългосрочен дълг са: максимален размер  до 14 500 000 лева, годишен лихвен процент до 3% с включени в него всички банкови такси. Гратисният период, в който общината няма да плаща суми по главници, е 24 месеца от подписване на договора за кредит.

Срокът, за който се предлага да се вземе кредита е 15 години. През първите две години ще се плащат само лихви, след което ще започне изплащане и на главниците. Максималният размер лихвата, която се дължи по този кредит би била 36 250 лв., изчислена върху пълния размер от 14 500 000 лв. Лихви, ще се начисляват само върху усвоените суми, което ще оптимизира лихвените плащания. Най-голям размер на месечните плащания за общината се предвижда да е през 25-ия месец от началото на кредита. Месечната дължима сума би била в размер на 129 198 лв., лихви и главница. Тази сума е по-малка от плащанията, които община Благоевград прави по дълга от 2019 г., който изплаща през последните пет години и ще погаси окончателно през юли 2024 г.

С оглед очакваните параметри на новия дълг, поемането му няма да увеличи месечните плащания по кредити на общината, а както е видно същите дори ще намалеят. 

Припомняме, че на 22 януари пред ИНФОМРЕЖА Байкушев заяви: Мечтата ми е догодина да имаме балансиран бюджет, да нямаме такава тежка ликвидна криза, защото сега трябва да разплатим над 20 млн. лв. за година, а ние имаме много повече дългове. Трябва да направим така че тези 20 млн. лв. да ги разсрочим рефинансираме, така че да можем да ги разплащаме през годините със собствени средства. А когато искаме външно финансиране, да си готвим качествени проекти за държавно или европейско финансиране и евентуално да прибегнем към друго (към теглене на кредит – бел. р.). Ние обаче нямаме този лукс. Ние имаме издумкани пари, които сега трябва да финансираме и не желаейки да теглим дългове, да го правим, защото парите вече са похарчени поради други причини.

Ако се вземе нов кредит, за да се погаси предишния, то той да е изтеглен разумно, така че да може да се погаси. А не да влезем в ситуация, в която да се съдени. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax

FACEBOOK

//