Благоевград от бъдещето: Правят тунел за коли в центъра на града

Снимка: Infomreja.bg

Управленската програма е амбициозна, но и постижима, оцени Тасков

Община Благоевград проучва възможността за изграждане на нова зелена и транспортна зона в центъра на града.

Така нареченият „парк“ ще обединява централната част със старинния квартал „Вароша“. Проектът предвижда ул. „Александър Стамблийски“ да се превърне в подземен тунел, който да започва от „Златното пиле“, а краят да бъде при заведението „Царски клуб“. А над транспортната подземна отсечка да има разширен надлез при моста на влюбените, който да свързва пешеходната градинка пред кв. „Вароша“ и площад „Македония“.

Новият парк/ надлез ще бъде естествен вход към парк „Ловен дом“ и ще слее пешеходния център  със сега запустялото бивше парково пространство и с целия горист хълм на юг от центъра чрез съществуващите два пешеходни моста.

С този проект ще се осъществи мечтата на всички жители на Благоевград — да има истински, лесно достъпни зелени площи в центъра на града. Това е ключов проект за съществена позитивна промяна в качеството на живот на всички граждани. Ако се окаже технически възможен, ще търсим европейско и централно финансиране за него, е записано в Програмата за управление на кмета Методи Байкушев.

Тя ще бъде представена през общинските съветници на редовната сесия на 23 февруари, но няма да бъде гласувана, тъй като законът не предвижда одобрението ѝ, а ще бъде само за сведение на общността и местния парламент.

Самата програма е реалистична и изпълнима. Тя е синтезирана и прагматична. Поставени са постижими цели за мандата до 2027 година, коментира на редовната си пресконференция председателят на Общинския съвет – Радослав Тасков.

Той добави, че за разлика от други представяни досега кметски програми, които са имали 30-годишен хоризонт, тази на Байкушев представя точки, който могат да бъдат свършени за един мандат.

Има и подготовка за по-дългосрочен план, но това е разбираемо, допълни Тасков.

Относно самият проект за новата пешеходно-транспортна зона, Таков заяви:

Амбициозно! Предстоят много обсъждания по това предложение.

Очаква се Благоевград да получи 85 млн. лв. по програма „Развитие на регионите“ (досега позната като „Региони в растеж“).

В Програмата за управление са заложени основни цели като:

Благоустрояване и създаване на сигурна, подредена и здравословна градска среда.

Подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на Община Благоевград.

Опазване и разумно използване на природното и културно- историческото наследство.

Подобряване качеството на социалнозначимите дейности.

Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на бизнеса, и привличане на нови инвестиции.

Повишаване административния капацитет на работещите в общинската администрация двупосочно: чрез повишаване на тяхната квалификация и чрез въвеждане на модерни методи и начини на подбор, работа, стимулиране и оценка на представянето и кариерното развитие.

Подобряване качеството и бързината в административното обслужване на гражданите — издаване на удостоверения без излишно забавяне, спазване на сроковете за издаване на индивидуални административни актове, нулева толерантност към корупцията.

Внедряване на модерни и ефективни системи в административните процеси и осигуряване на оборудване, което пести енергия. Ще започнем работа по изграждане на системи за генериране на електричество от слънчева енергия за собствени нужди навсякъде, където е възможно — училища, обществени сгради и др.

Подобряване диалога и взаимодействието между общинската администрация, гражданите и структурите на гражданското общество чрез въвеждане на стандарти за диалогичност, бързина и ефективност.

Настоящето ръководство на Общината отново повдига въпроса за изработването на нов общ устройствен план.

Последният такъв е създаден пред 2011 година, а от тогава буквално всички кметове предлагаха изменението му спряно разрастването на града, промяна на статута на така наречените „бели петна“, ускореното строителство в и извън града.

Според Байкушевата програма новият общ устройствен план гарантира устойчиво и логично разрастване на града и прекратява порочната практика за частично немотивирано изменение на ОУП, която превръща новите части на града в устройствен xaoc.

Засегната е и вече познатата тема за системата за управление на отпадъците - чрез въвеждане в експлоатация на анаеробната инсталация и провеждане на качествена всеобхватна обществена кампания за разделно събиране на отпадъците.

Ще изготвим проекти за интелигентно и красиво озеленяване на големите открити училищни дворове, изграждане на живи плетове по оградите към улиците и оборудване с нови спортни съоръжения. Ще търсим финансиране от EC и централния бюджет, за да направим училищните дворове по-приятни за учениците и средище за отдих, игри и спортен живот извън учебните часове, пише в Програмата още.

Обмисля се и примерна мярка за „изваждане“ на пешеходните пътеки поне 12 метра преди/след  кръговите кръстовища; превръщане на кръговите и подстъпите към тях в зелени пояси, които да неутрализират мръсния въздух; пешеходните пътеки се правят на удобни, повдигнати и осветени места; изграждане на качествени изкуствени неравности за забавяне на скоростта на всички рискови места.

Възможно е в Благоевград има и още алеи за колоездачи.

Програмата предвижда изграждането им по европейски стандарт с отделени и безопасни за автомобилния транспорт и пешеходните по всички широки улици и създаване на стоянки за велосипеди с вградено заключване на всички ключови места (при Общината, HAП, НОИ, Гарата, при Интерната, при РТВЦ, при Старите гробища и др.).

Промените в града продължават със следните проекти, описани така:

Ще ограничим и сложим ред в безразборния автомобилен достъп до пешеходната зона, особено при „Купола“ и Операта. Ще въведем еднопосочно движение в още улици в целия град и особено в центъра. Ще увеличим пешеходните зони и ще разширим тротоарите за сметка на ширината на пътното платно, където е възможно и не би възпрепятствало излишно автомобилния поток.

Екипът на кмета започва и целенасочена работа за решаване на проблема с липсата на сгради за елитните гимназии в Благоевград — Математическата и Езиковата гимназя, които ползват обща сграда, която е недостатъчна като пространство и е в незадоволително състояние.

Гробищните паркове също са приоритет в моята Управленска програма, защото за зрелостта на едно общество се съди по отношението му към починалите и опечалените, пише в Програмата Методи Байкушев.

Поради това възнамерявам да променим цялата философия на поддържане и ползване на гробищните паркове. Ще подемем инициатива за изграждане на православен храм на територията на новия гробищен парк. Ще въведем график за почистване на пътеките и алеите от растителност и отпадъци, както и изоставените гробове. Ще  поставим повече кошове и контейнери за смет и ще осигурим редовно извозване. Ще осигурим работещи чешми, както и изграждане на нови в районите, в които не са налични.

Освен новия парк, се търси и финансиране за нов археологически музей на открито —„Древна Скаптопара“ до магистрала Струма.

Програмата заплага и на модернизиране на сградния фонд и снабдяване с модерна медицинска техника на болницата.

Ще подпомогнем МБАЛ-Благоевград в постъпки пред правителството за решаване на основния проблем — павилионната структура на болницата. Ще предприемем мерки за почистване и благоустрояване на имота, в който се намира на МБАЛ, пише Байкушев.

И последно, но не и по важност, Община Благоевград предприема следните активни мерки към селата в територията:

Ще възстановя годишните общоселски срещи с кмета и екипа му. На общоселските срещи ще се обсъждат проблемите на всяко село, ще се подреждат по приоритети и ще се дава реална информация за възможностите на общината да ги реши;

Ще търся начини за осигуряване на медицински лица, които по график да посещават селата в община Благоевград и да следят здравето на жителите им, както и да оказват помощ за правилното им лечение;

С приоритет ще се решават проблеми със задоволяване на основни нужди — водоснабдяване, електричество и достъп до път;

Ще работим по всички проекти за водоснабдяване на селата, в които има остър проблем с липсата на вода;

Няма да фаворизираме села според лоялността на кмета или изборни резултати. Финансирането ще е съразмерно на броя на жителите и отдалечеността от града, като първо ще се осигуряват основните нужди;

Ще провеждаме редовни, а при нужда и извънредни, срещи с кметовете на селата, заключва Байкушев.

 

Снимка: .google.com/maps

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf

FACEBOOK