Ученици и горски служители залесяваха в Рила

Снимки: ЮЗДП

Залесяването се извърши в района на село Бураново

Деца от пети и шести клас от ОУ "Аверкий Попстоянов" в град Рила участваха в четвъртото залесително мероприятие по проект по ОПОС "Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в Югозападна България".

Залесяването се извърши в района на село Бураново в района на ТП "ДГС Рилски манастир".

Въпреки прогнозите за дъжд, времето се оказа благоприятно за акцията по залесяване на фиданките от черен бор, а дъждът заваля минути след залесяването и напои младите дръвчета. Фиданките са произведени в Горски разсадници "Герена" на стопанството и са подходящи за този вид месторастене. По проекта вече са залесени над 200 декара в този район, съобщават от ЮЗДП.

 

 

КОМЕНТАРИ