ЮЗДП изгражда разсадник с поточна линия край Гоце Делчев

Снимки: ЮЗДП

Днес бе направена първа копка

Първа копка по проект "Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България" на ЮЗДП беше направена грай Гоце Делчев.

Така символично беше даден старт на изграждането на разсадник за контейнерно производство на фиданки. Той ще бъде с много висок капацитет, като предвижда производство на над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно.

"Вече един такъв разсадник има изграден в село Локорско, това е вторият наш разсадник, който правим по Оператвна програма "Околна среда". Тези фиданки са устойчиви на климатичните промени, видовете могат да се залесяват целогодишно" - каза по време на откриването инж. Благой Милев, директор на ЮЗДП.

Проектът се изпълнява от Югозападното държавно предприятие с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

КОМЕНТАРИ