Горски служители и ученици залесяваха в Локорско

Снимки: ЮЗДП - Благоевград

Лесовъдите от ЮЗДП и ТП "ДГС София" представиха пред учениците целия цикъл от събиране и обработка на семена

Ученици от Първо СУ "Пенчо Славейков" – София, се включиха в акция по залесяване над с. Локорско, организирана от ЮЗДП в рамките на проект "Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в Югозападна България"

Акцията започна с посещение в горски разсадник - с. Локорско, където децата се запознаха с процеса на производство и отглеждане на фиданки за залесяване, съобщават от предприятието. Лесовъдите от ЮЗДП и ТП "ДГС София" представиха пред учениците целия цикъл от събиране и обработка на семена, през производството на фиданки до залесяването и грижите за младите гори.

Последва акция по засаждане на дръвчета от космат дъб с цел възстановяване на увредена горска площ над с. Локорско, в която освен учениците се включиха доброволци от екипите на ЮЗДП и ТП "ДГС София".

В събитието се включиха активно директорът на ЮЗДП инж. Благой Милев, зам.-директорът инж. Альоша Даков, началникът на отдел "Възобновяване на горите" инж. Вера Станишева и директорът на ТП "ДГС София" инж. Цветан Динев.

 

КОМЕНТАРИ