Близо 458 млн. лв. публични средства са инвестирани в неправителствения сектор

Снимка: МС

Това е с близо 78 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г., показват данните на Министерството на финансите

Почти 458 млн. лв. публични средства са получили юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през 2023 г. от националния бюджет, европейски и други програми. Това е с близо 78 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г., показват данните на Министерството на финансите. Те бяха представени днес пред членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Заседанието беше председателствано от вицепремиера и министър на финансите Людмила Петкова, съобщават от правителствената информационна служба.

Миналата година българските министерства, ведомства и общини са инвестирали  в неправителствения сектор повече от 402 млн. лв. Лидер е Министерството на младежта и спорта (ММС), което е финансирало организации с нестопанска цел с над 81 млн. лв. Сериозна е сумата, отпусната от Министерския съвет (МС) – почти 43,5 млн. лв., предоставени главно на религиозни общности. И в двете институции се наблюдава малък ръст на този вид разходи спрямо 2022 г. Повече от 19,6 млн. лв. или с 1 млн. лв. повече спрямо предходната година е отделило за тази цел Министерството на правосъдието.

Над 10 млн. лв. от бюджета на Министерството на културата (МК) са отишли в библиотеки, читалища, сдружения и фондации. Тази сума обаче е почти наполовина по-малка от субсидиите и трансферите към тези организации през 2022 г.

Миналата година община Варна е инвестирала в ЮЛНЦ повече от 15,6 млн. лв. и е изместила Столична община от водещата позиция по този показател. София град остава на второ място с над 13 млн. лв., следвана от община Пловдив с 12,7 млн. лв.

Близо 55,4 млн. лв. са изплатени през изминалата година като безвъзмездна финансова помощ за неправителствени организации от европейски и други програми. Най-голяма е сумата, вложена през Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – почти 16 млн. лв. През Оперативна програма „Добро управление“ с 12,5 млн. лв. са финансирани главно проекти на организации на общинско равнище. Най-голяма част от финансираните по европейски програми ЮЛНЦ са сдружения и фондации в обществена полза – 83%. Една десета от общата сума са получили читалищата.

Предстои анализ на ефективността на средствата, вложени в дейности на нестопански организации, за което Секретариатът на СРГО разчита на съдействие и от страна на членовете на Съвета.  

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) към Министерския съвет е  създаден по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В него членуват 14 неправителствени организации за осъществяване на дейност в обществена полза, избрани по прозрачна и демократична процедура. Съветът се председателства от заместник министър-председател. Основна цел на консултативния орган е разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd

FACEBOOK

//