Премахват изоставени автомобили от обществени места в Благоевград

Снимка: Община Благоевград

Акцията е по инициатива на Община Благоевград

Община Благоевград стартира акция за премахване на автомобили, излезли от употреба, които са паркирани на улици, тротоари, обществени паркинги, зелени площи и други държавни или общински терени.

В тази връзка, назначена комисия извършва проверки и поставя предупредителни стикери на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Собствениците следва да преместят автомобилите си на собствен терен или да ги предадат в център за разкомплектоване.

В случай, че същите не предприемат необходимите мерки, колите ще бъдат репатрирани, след което ще се съхраняват на специализирана площадка, намираща се при Общо разтоварище срещу гаражите на бившата цигарена фабрика в града, при жп гарата, в рамките на 14 дни.

Ако в този период собствениците желаят да получат автомобила си обратно, следва да заплатят разходите за репатриране и престой. След изтичане на горецитирания срок непотърсените МПС ще бъдат предавани за разкомплектоване на лицензиран оператор, като разходите ще са за сметка на собствениците.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n