В СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, завършиха работата по Etwinning проекти

Снимки: СУ, Хаджидимово

Ползата от тях за учениците е безспорна

Само преди дни в СУ „Никола Вапцаров‘ приключиха работа поредните Etwinning проекти на следните теми: “Зелена планета”, „Коледа при нас“ и „Да играем и учим за младостта“, който е и Еразъм проект. В тях участваха ученици от 6, 7, 8 и 9 клас под ръководството на старши учителите Заприна Глушкова и Кипра Праматарова. Продължителността на проектите е различна - от 6 месеца до 3 години.

Проектът „Зелена планета“ оказа положително въздействие върху подрастващите, тъй като те имаха възможност да анализират и да научат нещо повече за собствената си еко култура.

Учителите, отговарящи за проекта, споделят, че в работата си с учениците се опитват да интегрират екологичните теми с учебната си програма.

Една от приоритетните цели на проекта „Да играем и учим за младостта“ е да се развият езиковите умения, особено устното изразяване, благоприятстващи психологическото и социалното развитие на учениците. За целта учениците са разработили няколко устни презентации както в българското училище, така и в това на партньорите. Езиковото развитие на български и френски език също е стимулирано от извършената изследователска и преводаческа работа особено по отношение на културното наследство на игрите на всяка страна, подкрепено от граматическите правила, присъщи на работните езици.

Друга важна цел на проекта е да се развият технологичните/компютърни умения на учениците, които могат да използват различни дигитални инструменти (canva/genially/PPT/Prezi/Moviemaker) за създаване на презентации, изследвания и видеоклипове. Представите за гражданство, особено по отношение на толерантността и зачитането на основните права на другите, винаги са цел, която обвързва всяка съвместна дейност. И накрая, проектът има за цел да развие креативността на учениците чрез творческо писане и представяне на стихотворения и четене на глас.

Работата по тези проекти е една чудесна възможност за партньорите - учители и ученици,  да работят заедно.

Крайни продукти на проектите са създадените видеоклипове, а електронната книга е „гвоздеят“ на работата по тях. За труда си учениците получиха сертификати.

Тези проекти станаха причина за едно ползотворно сътрудничество с множество училища от България, Турция, Италия, Португалия, Румъния и Северна Македония. Още незавършили проекта, учениците на Заприна Глушкова и Кипра Праматарова се интересуват от нови предизвикателства.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za