Държавата да създаде собствена верига магазини за хранителни стоки без надценка

Снимка: МЗХГ

Продуктите на „Ел Би Булгарикум“ навлизат в търговската мрежа

Държавата да създаде социални магазини за български хранителни стоки без надценка. Това предлага Невена Петрова, икономически експерт и бивш председател на Съвета на директорите на  "Ел Би Булгарикум". Тя приветства идеята на служебния министър на земеделието Явор Гечев за създаването на магазин за хранителни стоки, в които ще се продават продуктите на държавната млечна компания "Ел Би Булгарикум", продукция на университети и други производителите на храни, който ще отвори врати на мястото на ресторанта в министерството. Според Петрова държавата трябва да направи магазинна мрежа, която има за цел да продава хранителни стоки с надценка, която да покрива само оперативните разходи. Изгражда се централизирана борса за изкупуване на храни, а логистичен център ще зарежда социалните магазини, като всички потребители ще могат да пазаруват на ниски цени.

„Това е мисия от обществен интерес, като приоритетът не е да се търси печалба. По този начин държавата ще осигури достъп до храни на разумни цени“, обясни Невена Петрова. По думите й е парадокс, че в момента колкото са по-малки населените места и съответно доходите на хората ниски, толкова по-скъпи са там хранителните стоки.

Цените на хранителните стоки в малката потребителска кошница са се увеличили с 20%. Тези продукти са жизненонеобходими и касаят домакинствата със сравнително ниски доходи. Реален държавен инструмент за намаляване на цените няма, мониторингът на цените през информационния портал за хранителни стоки не може да се възприеме като реална стъпка към понижаване на цените, а като PR ход. В условията на пазарна икономика намесата на държавата за определя на таван на цени или таван на печалби може да бъде само краткострочна мярка, която в крайна сметка може да предизвика недостиг на жизненоважни стоки, смята Невена Петрова.

Затова истински инструмент за трайно намаляване на цените може да бъде създаването на държавна търговска верига. Държавата ще покаже пример като води ценова политика, която не може да наложи на частните търговски вериги в условията на пазарна икономика. Едновременно с това новата структура ще изпълнява важна обществена мисия за осигуряване на достъп на всеки български гражданин до жизненоважни хранителни стоки на достъпни и еднакви цени в цялата страна вместо да остане наблюдател, който прави мониторинг на ценовите разлики в различните области в страната. „Най-просто казано е да се направи държавен Кауфланд“, подчерта икономистът Невена Петрова.

В условията на непрекъснато растящи цени, държавата може да бъде еталон за морални, етични практики при търговията с хранителни стоки. Цените в новата верига могат да са по-ниски от тези в частните магазини поради факта, че основната цел на това дружество няма да бъде да реализира търговска печалба, както е при частните инвестиции, където капиталът трябва да носи доходност на инвеститорите. Целта на държавната търговска верига ще бъде да гарантира достъп на българските граждани до жизненонеобходими хранителни стоки на възможно най-ниски и равни цени в цялата страна. Това ще е възможно тъй-като надценката, която ще бъде налагана върху цената на хранителните стоки от производителите ще покрива само оперативните разходи по функциониране на дружеството свързани с логистика и заплати, а помещенията могат да бъдат държавни. В допълнение в тази търговска верига ще се предлагат приоритетно български стоки, за да се даде подкрепа в най-голяма степен на родните земеделски производители и предприятия от хранително-вкусовата промишленост с дългосрочни договори. Тази инициатива се вписва изцяло и в европейската стратегия „От фермата до трапезата“ и гарантиране на продоволствена сигурност, хранене и обществено здраве като гарантира достъп до осигуряването на здравословна храна на достъпни цени.

Невена Петрова допълни, че за създаването на подобна верига, трябва да се направи държавно предприятие, което да управлява процеса. И да се следват добрите практики от частния сектор за създаване на логистичен център или центрове за изкупуване и складиране на хранителни стоки по модела на търговските вериги Кауфланд, Била, Лидл и др. България е разделена на 28 области и 265 общини. Крайната цел е отваряне на социален магазин във всеки общински град.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa