Дежурни прокурори по време на изборите в Кюстендил и Дупница

Снимка: Infomreja.bg

Вижте кои са те!

Районна прокуратура - Кюстендил, уведомява, че с оглед осигуряване възможността на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 04.04.2021г. и в предходния ден /03.04.2021г./ в сградата на Районна прокуратура, гр.Кюстендил ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3 и сградата на Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура - Кюстендил, ул.“Николаевка“ № 15 ет.4  ще има дежурни прокурори.

На  03.04.2021г. дежурството е присъствено за времето от 08.30 ч. до 18.00 ч. и ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр.Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3:

- прокурор СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА РИЗОВА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, сл.тел.: 078 53-39-52; GSM 0884 581 124;

 - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор АЛБЕНА ЙОРДАНОВА РАЗСОЛКОВА - за времето от 14.30 часа до 18.00 часа, сл.тел.: 078 53-39-43; GSM 0898 703 013;

- завеждащ служба „РД“ ВЕСЕЛИНКА НЕЙКОВА ВЕЛКОВА - КЕРЕЛСКА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, сл. тел.: 078 53-39-64

- съдебен деловодител МИЛЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА – за времето от 14.30 часа до 18.00 час, сл. тел.: 078 53-39-67;

В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура - Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет.4 от следните дежурни прокурори и служители:

- прокурор АНЕТА КИРИЛОВА СТОЕВА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа; сл.тел.: 0701 5-29-69; GSM 0888 199 798;

- прокурор ЕМИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ – за времето от 14.30 часа до 18.00  часа; сл.тел.: 0701 5-09-63; GSM 0898 703 156;

На 04.04.2021г. дежурството е присъствено за времето от 07.00 ч. и продължава един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр.Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3:

- прокурор РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА – за времето от  07.00 часа до 13.00 часа, сл.тел.: 078 53-39-42; GSM 0898703029;

-  и.ф.административeн ръководител – районен прокурор ГАЛИНА  МИЛЧОВА ДИМИТРОВА – за времето от 13.00 часа до 19.00 часа, сл.тел.: 078 53-39-42; GSM GSM 0884 110049 ; 0888 945 954;

- заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор АЛБЕНА ЙОРДАНОВА РАЗСОЛКОВА - за времето от 19.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден; сл.тел.: 078 53-39-43; GSM 0898 703 013;

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n