Държавен архив – Кюстендил, получи ценно дарение в областта на медицината

Снимки: ДА - Кюстендил

То представлява дисертационен труд на кюстендилката д-р Гергана Любомирова Петрова – Георгиева

През лятото на 2021 г. в Държавен архив – Кюстендил, постъпва дисертационния труд на д-р Гергана Любомирова Петрова – Георгиева, д. м., родена в Кюстендил, за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Дерматология и венерология“ на тема: „Клинико-епидемиологична и лабораторна оценка на значимостта на акантозис нигриканс като клиничен скринингов маркер за инсулинова резистентност при деца и подрастващи с метаболитен синдром“.

Дисертационният труд е ценен не само по отношение на развитието на медицината, но и по отношение на личността на автора, който е свързан с Кюстендил.

Д-р Гергана Любомирова Петрова – Георгиева д. м. е родена на 21.01.1987 г. в Кюстендил. През 2006 г. завършва Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил, като поставя началото на следването си по Медицина в Медицински университет – Плевен с огромното желание да подобри качеството на живот на хората с кожни заболявания посредством Дерматологията.

Месеци преди дипломирането си, по време на държавния стаж по Педиатрия е очарована от доц. д-р Чайка Петрова, д. м. – педиатър и детски ендокринолог, и решава да се занимава с Педиатрия, като в края на 2013 г., след спечелен конкурс, започва своята специализация по Педиатрия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД в Плевен.

В края на 2014 г. д-р Петрова вече е докторант към Катедра „Експериментална и кли-нична фармакология, дерматология и венерология“ на Медицински университет – Плевен под ръководството на проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н. и доц. Д-р Чайка Петрова.

През този период д-р Петрова участва активно в родни и международни научни форуми в областта на дерматологията и педиатричната дерматология с доклади и постери, свързани с темата на нейния дисертационен труд – 12th World Congress of Pediatric Dermatology, 2013, Мадрид, Испания;12th European Society of Pediatric Dermatology Congress, 2014, Кил, Германия; European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Congress, 2014, Истанбул, Турция; 23th World Congress of Dermatology, 2015, Ванкувър, Канада; 24th World Congress of Dermatology, 2019, Милано, Италия и др.

През апр. 2019 г. д-р Петрова успешно защитава своя дисертационен труд и придобива образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление „Медицина“ и научна специалност „Дерматология и венерология“, за което е удостоена с плакет „45 години Медицински университет – Плевен“ няколко месеца по-късно.

В началото на 2021 г. д-р Петрова придобива права на специалист по „Педиатрия“, след успешно завършена специализация и започва своята втора специализация – по „Дерматология и венерология“ в Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД в Плевен.

Към настоящия момент д-р Гергана Петрова работи като педиатър в Клиника по детски болести и като лекар-специализант в Клиника по кожни и венерически болести към Университетската болница в Плевен. Едновременно с това извършва и преподавателска дейност към Катедра „Детски болести“ (от 2015 г. насам) и Катедра „Дерматология, венерология и алергология“ (от 2021 г.) на Медицински университет – Плевен, обучавайки българо- и англо-говорящи студенти по „Медицина“ четвърти и пети курс.

Дарението ще предизвика интерес и любопитство у потребителите на архивна информация – студенти, лекари, научни работници.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd