Читалището в Банско и ИНФОМРЕЖА търсят най-креативните есета за "Моето читалище..."

С есе и награди се отбелязват 130 години читалищна дейност в Банско

130 години читалищна дейност в Банско, Литературен клуб „Книголюбие” към Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1894 г.” с медийната подкрепа на информационен сайт „Инфомрежа“ обявяват национален ученически конкурс за написване на есе на тема:

„Моето читалище – духовен, книжовен и просветен център” или „Моето читалище – минало и бъдеще, дух и вдъхновение”

Читалищата в България са един непресъхващ извор на мъдрост и духовна светлина!

Читалището е символ на традицията и устойчивостта на родовото начало, на връзката с предците ни и миналото, но и на раждането на новото от огъня, който никога не угасва – огънят на духовното стремление към съвършенство и красота! Какъв е шепотът на шевиците, извезани като плетеница по везаната кошула? Каква е неповторимата магия на песента, предавана през поколения българи? Каква е могъщата сила на знанието и словото, съхранила в себе си изконната мъдрост на поколенията? Какви вълнения пораждат танците, като феерия от звуци и цветове, с техния  стремеж към красота и съвършенство?

Конкурсът има за цел да провокира и представи ученическия талант, мисълта на младите и техните умения за боравене със словото. Конкурсът е част от поредицата културни събития, посветени на 130-годишнината от основаването на средището на духовността и музата – Читалище „Никола Вапцаров“. През май, когато България почита най-тържествено празника на буквите, словото и знанието, номинираните като победители творци ще бъдат обявени официално.

Условия за участие в конкурса:

За участие в конкурса се обръщаме към учениците в двете възрастови категории от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас, от всички кътчета на България. Към учениците, които обичат и ценят завещаното ни от поколения българи, съхранили неповторимата българска душевност, бит и традиции в читалището на своя роден край.

Всеки автор може да участва с не повече от една творба по зададената тема. Текстът да не е публикуван в печатни или интернет издания и да не надвишава 3 стандартни страници /5 400 знака, шрифт Times New Roman, 14 р./ Всяко произведение да бъде придружено със следната информация: трите имена на автора, възраст, тел. за контакти на родител и класен ръководител, роден град, училище.

Творбите да се изпращат на електронен адрес: [email protected].

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на зададената тема или съдържат неточна или непълна информация.

Срок на изпращане на есетата – от 1 април до 30 април.

Творбите ще бъдат оценявани от жури в тричленен състав, като класираните на първите три места, във всяка от двете категории, ще получат награди. Победителите в конкурса ще бъдат обявени в месеца на книжнината и духовността – май.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Съхранение на лични данни:

Предоставените лични данни на участниците ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхранение на лични данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Собственикът на творбата дава съгласието си читалище „Никола Йонков Вапцаров 1894 г.” да използва неговото/ нейното име в публичните излъчвания, свързани с конкурса.

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Информация за конкурса можете да намерите още на:

Фейсбук страницата на Читалището: https://www.facebook.com/chitalishtebansko

В информационен сайт www.infomreja.bg както и на творческата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/dobrotatavmrejata

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK