Чеканска на приемната в Дупница: Приемам отговора на министър Шишков като незадоволителен

Снимки: ГЕРБ

Приемният ден на депутата премина при засилен интерес

Имотни проблеми, възможности за трудова реализация, дейности по изпълнение на инфраструктурни проекти в село Ресилово, изпълнение на проекти за енергийна ефективност и саниране, бяха част от проблемите, поставени пред народния представител от ГЕРБ - СДС Радослава Чеканска по време на организираната приемна с граждани в Дупница. Приемният ден премина при засилен интерес, като над 10 души успяха да внесат своите питания към депутата от 10 МИР - Кюстендил Радослава Чеканска.

Тя представи и стенограма от заседание на Народното събрание, където по време на парламентарен контрол бе отправено питане към служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, относно състоянието на тунела и пълната липса на осветление в съоръжението на главен път Е—79 в района на град Дупница, в посока София - Кулата. В отговор на отправените въпроси от народния представител Радослава Чеканска, министър Шишков предостави информация от Агенция пътна инфраструктура.

По данни на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, през 2021 г. са били установени неработещи осветителни тела. Извършено е било обстойно обследване на техническото състояние на осветлението от специалисти от пътното поддържащо дружество в област Кюстендил. Констатирани са били сериозни проблеми в електрическите и осветителните системи на тунела, а не на осветителните тела. За осигуряване на безопасността на движението на пътуващите са били поставени светлоотразители.

Участъкът преди тунела е сигнализиран с пътни знаци, ограничаващи скоростта на движението до 60 км. С цел привеждане на тунелното съоръжение към съответните нормативни изисквания е било извършено обследване на Института по пътища и мостове към Агенция пътна инфраструктура в края на 2022 г. Определени са били параметрите на ремонта на тунела, включително прилежащите инсталации на съоръжението.

В тази връзка Агенцията подготвя тръжна процедура по Закона за обществените поръчки с предмет изготвяне на технически проект за основен ремонт и извършване на строително-монтажни работи на тунел “Дупница” при километър 388+ 100 на път 1.1, която се очаква да бъде обявена през месец юни 2023 г.

Народният представител от ГЕРБ - СДС Радослава Чеканска определи отговора на служебния министър Иван Шишков като незадоволителен и изрази становище, че две години са повече от достатъчен срок да бъдат стартирани процедури, да бъдат направени обследвания и да бъде стартиран ремонт на съоръжението.

Тя призова министъра на регионалното развитие и благоустройство за пряка ангажираност и стриктно следене на всички процедури по изпълнението на ремонтните дейности, с цел предотвратяване на поредния трагичен инцидент по пътищата на Република България.

 

КОМЕНТАРИ