Община Разлог с рекорден бюджет от 79 848 313 лева

Заседание на ОбС-Разлог, стоп кадър

Бюджетът беше приет единодушно от Общинския съвет

След единодушно приемане на Бюджет 2024 от страна на Общински съвет-Разлог, общият размер на финансовия ресурс, с който ще разполага общината през настоящата година, е 79 848 313 лева.

При процеса на планиране на собствените приходи по бюджета за тази година Община Разлог използва подход, включващ консервативни прогнози, базирани на анализ на динамиката и тенденциите, регистрирани през предходните години. Този метод предоставя солидна основа за прогнозиране на бъдещите приходи и в същото време допринася за финансовата стабилност на общината.

През настоящата година в бюджета са предвидени допълните средства за образование, култура, спорт, социални дейности, развитие на туризма, като новият момент обхваща наличието на допълнителен финансов ресурс, предназначен за изпълнение на Инвестиционна програма за общински проекти.

Проектите, вписани в Закона за държавния бюджет и одобрени за финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са: “Изграждане на многофункционална спортна зала в град Разлог”, “Аварийна подмяна на захранващ водопровод на с. Годлево”, “Корекция на р. Бяла река - I участък”, “Обществена баня в село Баня”, “Изграждане и ремонт на водопроводна, канализационна и улична мрежа на територията на община Разлог”, както и “Реконструкция на площадно и пешеходно пространство в град Разлог”.

Община Разлог насочва своята финансова политика през годината също към подобряване на социалните услуги и здравеопазването.

Единственото предизвикателство пред екипа на Община Разлог е изпълнението на амбициозния бюджет.

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk

FACEBOOK