48.5 хил. са икономически активните лица в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Най-голям е коефициентът на заетост при лицата с висше образование

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Кюстендил са 48.5 хил., или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 0.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица в областта e 47.6 хил., или 46.7% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 46.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.0%, съответно 67.9% за жените и 64.3% за мъжете. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) се намалява с 1.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 - 34 навършени години е 68.9%, или с 5.3 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.

Наблюдава се намаление на коефициента на заетост за възрастовата група              35 - 44 навършени години с 2.1 процентни пункта в сравнение с предходната година - от 88.5 на 86.4%.

Нарастване с 4.3 процентни пункта спрямо 2019 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 - 54 навършени години - от 78.0 на 82.3%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 58.8%, или с 4.1 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.

По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование - 70.0%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 51.1%. От заетите лица със средно образование, които са 32.6 хил., 18.5 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 21.5 хил., от които 11.4 хил. - мъже и 10.1 хил. са жени.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as