Парк "Пирин" отбеляза 60-годишен юбилей

Снимка: Община Банско

Националният парк играе жизненоважна икономическа роля

Парк "Пирин" отбеляза 60-годишен юбилей!

Община Банско поддържа тесни връзки и осъществява добро взаимодействие с Дирекцията на Национален парк „Пирин”, защото всички сме водени от една обща цел – запазването на екосистемата и биоразнообразието, но без да забравяме, че част от това е човекът. Защото Националният парк играе жизненоважна икономическа роля, като осигурява работни места и поминък на хиляди хора. Защото Националният парк има важна културна функция, опазвайки исторически обекти и природни дадености, осигурява образование и, разбира се, дава безгранични възможности за здравословна почивка. А това са пресечни точки както в управлението на Парка, така и политиката за управление на община Банско.

Заместник-кметът Стойчо Баненски поздрави от свое име и от името на кмета на община Банско Иван Кадев, и цялото общинско ръководство всички настоящи и бивши служители на НП "Пирин" по случай юбилея и да им пожелая здраве, лични и професионални успехи!

КОМЕНТАРИ