От днес събират опасни отпадъци от домакинствата в Благоевград

Снимка: Община Благоевград

Община Благоевград е партньор в кампанията

Община Благоевград и "БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Тя ще се проведе в два последователни дни – 22 и 23 април.

Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен, както следва:

На 22.04.2024 г от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. "Св. Иван Рилски“ и площад "Македония“, до сградата на Камерна опера Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Еленово“, ул. "Георги Андрейчин“, в района на паркинг пред супермаркет.

На 23.04.2024 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, бул. "Св. Димитър Солунски“ № 26, в района на паркинг пред хипермаркет и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. “Струмско“, ул. "Освобождение“, в района на паркинг пред супермаркет.

Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци: - замърсени опаковки – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; - лекарства с изтекъл срок на годност – цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;

-живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

-домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества - почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, фотографски химични вещества и смеси;

-лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества.

Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

Община Благоевград призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да предадат наличните в дома си опасни битови отпадъци в рамките на кампанията!

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2

FACEBOOK

//