ОА Благоевград: Не се забранява пребиваването на спортните клубове в "казармите"

Снимка: Infomreja.bg

"В нареждането на ДНСК-София не се ограничава достъпът до сградите"

Казусът с „бившите казарми“ в Благоевград се задълбочава.

Областният управител и администрацията му разпространиха становището си по темата.

В него се посочва: В нареждането на ДНСК-София не се ограничава достъпът до сградите, както и не се ограничава допускането на хора до тях. Не се забранява пребиваването на спортните клубове в помещенията, а се указва, че рискът от използването на незаконни сгради е изцяло върху Община Благоевград. 

Очаква се утре – 2 февруари, от 18,30 ч. ползвателите на сградите – спортисти и техните треньори, да се съберат на протест срещу решението на ДНСК.

Публикуваме позицията на Областната администрация:

Във връзка с писмо от 14.04.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, адресирано до областния управител г-н Валери Сарандев и до кмета на Община Благоевград – г-н Илко Стоянов, Министерството указва, че мероприятията, за които е предоставен имотът на Община Благоевград не са реализирани и имотът следва да бъде прехвърлен от общината отново на държавата.

Проверка относно законността на сградите е извършена през 2019 г., като констатацията на РДНСК- Благоевград е, че съществуващите в имота три сгради са незаконно преустроени и следва да се преустанови тяхното ползване. Повторната констатация от извършената проверка от ДНСК- София през месец януари 2023 г. отново отбелязва, че сградите не са въведени в експлоатация и същите не следва да се ползват на законово основание.

В писмото на ДНСК от 18.01.2023 г. се указва на Община Благоевград да не изпълняват строително-монтажни работи до издаване на разрешение за строеж.

В нареждането на ДНСК- София не се ограничава достъпът до сградите, както и не се ограничава допускането на хора до тях. Не се забранява пребиваването на спортните клубове в помещенията, а се указва, че рискът от използването на незаконни сгради е изцяло върху Община Благоевград. 

Освен това посочените сгради не представляват спортни обекти по смисъла на общинската наредба, не са включени в списъка на общинските спортни обекти и за тях няма ред и условия за отдаването им под наем или ползване.

В тази връзка областният управител на област Благоевград – г-н Стоян Христов призовава всички институции към отговорно поведение, гарантиращо сигурността, опазване живота и здравето на децата на Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax