Базата за дуално обучение в НПГ "Д. Талев" - Гоце Делчев, е напълно осъвременена

Снимки: НПГ - Гоце Делчев

Новото оборудване е по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

“Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – това е специалността, по която ученици от НПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев се обучават в дуална система.

И досега двете учебни работилници, в които се провежда практическото обучение в училището по тази специалност, бяха обзаведени според специфичните за това изисквания, но към днешна дата материално-техническата база в тях е напълно осъвременена.

Новото оборудване е на стойност 26 462. 42 лева. То е по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Очакваната дългосрочна полза е повишаване на практическите професионални компетентности и умения, които ще формират конкурентоспособни на пазара на труда възпитаници на училището.

Няма съмнение, че модерното оборудване ще повиши интереса на обучаваните към съответните операции и нивото на тяхната подготовка.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2