Отчуждават част от имот за изграждането на газовата връзка България - Сърбия

Снимка: Infomreja.bg

Имотът се намира в землището на село Калотина, община Драгоман

По решение на правителството се отчуждава част от имот - частна собственост, необходим за изграждането на площадката на пусково-приемна станция и газоизмервателна станция „Калотина“ и автомобилен път към тях от обект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия.

Имотът се намира в землището на село Калотина, община Драгоман, Софийска област, съобщават от МС.

Средствата за обезщетяване на правоимащите лица са за сметка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5