Аделина Борисова-Алексиева е избрана за ръководител на Районна прокуратура – Перник, втори мандат

Снимка: Infomreja.bg, архив

Прокурор Алексиева бе подкрепена от Главния прокурор и Пламен Найденов – член на Прокурорската колегия

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „За“ Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник.

Прокурор Алексиева има над 22 години юридически стаж. В периода от 01.02.1999 г. до 19.10.2005 г. работи като следовател в Окръжен следствен отдел – Перник. От 20.10.2005 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Брезник, а от 01.06.2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Перник. С решение на ВСС по протокол № 09/14.03.2007 г. е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“, считано от 26.03.2007 г.

Със заповед на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Перник е определена за и. д. районен прокурор от 13.03.2015 г. С решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г. е назначена на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник, а с решение на Прокурорската колегия по протокол № 19/03.06.2020 г. е определена за и. ф. административен ръководител, която длъжност изпълнява и към момента.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Алексиева залага цели, които ще доразвият и надградят действащите полезни практики. Тя се ангажира да продължи прилагането на принципите на пълна прозрачност, професионализъм и колегиалност, както и повишаването на качеството на работа, подобряване на взаимодействието между прокурорите и разследващите органи, и институциите.

Сред приоритетите са осигуряване на бърза и адекватна реакция на прокурорите по отношение на пострадалите от престъпления и активна работа с конвенционалната престъпност, чрез тясно взаимодействие с разследващите органи и структурите на МВР; съкращаване продължителността на разследване в досъдебната фаза и повишаване качеството на разследването, чрез максимално оптимизиране дейността на разследващите органи и по-голяма активност от страна на наблюдаващите прокурори при упражняването на контрол над разследването.

Сред заложените цели за развитие са приоритетна работа на прокурорите както по досъдебните производства с продължителност на разследването над една година и намаляване на техния брой до минимум, така и по досъдебните производства срещу лица с две и повече висящи досъдебни производства и по досъдебни производства със задържани лица.

Акцент е поставен върху увеличаване броя на водените бързи производства и запазване на малкия брой върнати от съда дела за доразследване, както и на оправдателните присъди; надграждане на добрите практики в медийната политика; засилване на разяснителната и превантивна дейност сред подрастващите; поддържане на установения висок стандарт при обслужване на гражданите; въвеждане на електронни наблюдателни дела; провеждане на периодични срещи с ръководството на МВР, ДАНС, контролните органи от региона, местната структура на КПКОНПИ и други; подпомагане дейността на прокурорите от Надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите; прилагане на екипния принцип по все повече досъдебни производства.

Според прокурор Алексиева една от основните цели е завършване на процеса по инкорпориране на Районна прокуратура – Радомир в състава на Районна прокуратура – Перник като териториално отделение, както организационно, така и по отношение реалното функциониране на всички механизми и елементи от работата на една прокуратура. Като проблем бе посочено и липсата на достатъчно работни помещения за магистратите и съдебните служители в областния град. Обърнато бе внимание на необходимостта от разширяване на надзорните проверки във връзка със замърсяването на околната среда.

Въпроси към кандидата зададоха главният прокурор на Република България Иван Гешев и Йордан Стоев – член  на Прокурорската колегия, във връзка със взаимоотношенията с Окръжна прокуратура – Перник, както и за възможностите и предприетите действия за разрешаване на съществуващия проблем със сградния фонд на Районната прокуратура.

Прокурор Алексиева бе подкрепена от Главния прокурор и Пламен Найденов – член на Прокурорската колегия, които споделиха лични впечатления от работата ѝ като следовател, прокурор и административен ръководител. Изтъкнато бе, че прокурор Алексиева се отличава с безспорни качества и правни познания, а като административен ръководител се справя отлично с поставените задачи и е успяла да създаде много добра организация на работа. Посочено бе, че тя се е справила много добре с предизвикателствата в първия процес по окрупняване на районните прокуратури и е успяла да преодолее високата натовареност на Районна прокуратура – Перник, подреждаща я сред най-високо натоварените в страната.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd