Съветниците в Благоевград гласуват в понеделник важни точки, сред тях - и заплатата си

Снимка: Infomreja.bg

Предлага се бюджетите на детските градини да станат делегирани

Общинският съвет в Благоевград се събира на извънредна сесия в понеделник – 11 декември.

Неотложни точки чакат своето решение, а сред тях и приемането на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладчик е председателят на временната 9-членна комисия - Антоанета Богданова. Припомняме, че именно комисията предложи минимален праг на възнагражденията, които съветниците получават, а именно не по-малко от 35% от работната заплата на председателя на ОбС. Решението бе прието със 7 гласа "за" и двама въздържали се. Проектът бе пуснат за обществено обсъждане и отново бе свикана комисията, която реши минималният праг от 35% да отпадне и да се запази досегашното възнаграждение от 1300 лв.

На пресконференция през изминалия понеделник, кметът Байкушев помоли съветниците да бъдат разумни и да се съобразят с финансовото състояние на Общината като не приемат подобно предложение. Това би ощетило ежемесечно хазната с над милион за заплати и осигуровки.

Из дневния ред е включен още и изборът на заместник-председатели на Съвета и избор на членове и председатели на постоянните комисии.

Съветниците ще гласуват още освобождаването на Ивайло Червилов, който подаде оставка като управител на ОД „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД, и изборът на нов ръководител на дружеството.

Кметът пък е внесъл предложение до ОбС за промяна на начина на финансиране на детските градини и Центърът за личностно и творческо развитие – а именно чрез делегирани бюджети. Така всяка градина ще разполага със свои средства, които ръководството ѝ да управлява ефективно.

Темата бе коментирана от кмета, който смята да проведе втора среща с директорите на детските заведения, на която да се изясни ежемесечното даване на пари от родители за хигиенни материали.

Досега само в общините Благоевград и Сатовча детските градини не са с делегирани бюджети.

На сесията в понеделник ще се обсъди и предложението на Байкушев Общината да кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Техническа помощ за инвестиции в Зоологически градини“.

 Кметът иска още да бъде определен нов вътрешен член на одитния комитет на Община Благоевград.

Кметът предлага и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2023 година.

Ще бъде гласувано решение взето от общините, участващи в проекта за депото ад Благоевград, за това да бъде избран оператор – външна фирма, за управление на анаеробната инсталация.

Ще бъде гласувано и предложение, входирано още от бившата управа, за Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване върху общински поземлен имот, сключен между Община Благоевград и Сдружение „Български футболен съюз“.

Също така е заложена точка за приемане на Подробен устройствен план за изместване на съществуващия газопровод, водопроводи и  кабелни линии при новоизградения мост за Покровник.

В тази връзка кметът на Благоевград направи следния коментар:

Благодаря на Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за бързата реакция по одобрение на подробния устройствен план за моста при с. Покровник. Навременното одобрение от дирекцията означава, че имаме възможност Общински съвет да гласува приемането му още в понеделник - 11 декември, когато ще се състои сесията. По-рано тази седмица обещах да Ви държим в течение за ситуацията. Към този момент всичко необходимо е предприето и се очаква до края на месец декември мостът да влезе в експлоатация. Институциите работят усилено, за да се случи и по-рано. Благодаря на строителя , надзора, АПИ и всички други институции и експлоатационни дружества, които работят заедно!

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd

FACEBOOK