Съветниците в Разлог се разпределиха в комисии

Снимки: Община Разлог

Клетва положиха Атанасия Спасова и Мария Пандева

Днес по време на извънредното си заседание Общинския съвет в Разлог приветства двама новоизбрани общински съветници и пpие състав на своите постоянни комисии.

В началото на днешната сесия клетва като общински съветници положиха Атанасия Спасова и Мария Пандева, които бяха приветствани от председателя на ОбС-Разлог адв. Иван Димитров с китка здравец за късмет и успехи. Спасова и Пандева заеха местата на Гергана Костова и Хросто Зайков, които заеха позициите на зам.-кметове.

По време на своето заседание съветниците взеха решение за създаване временната комисия за работа по Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Съветниците избраха и състав на петте комисии по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол, Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция, Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията, Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол.

На база входирана докладна от кмета, местният парламент определи и нов състав на комисията по подбор на предложенията и разпределяне на средствата, подадени по реда на Правилника за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог – Росен Коцаков“, в лицето на общинските съветници д-р Емил Тончев, д-р Радко Тумбев, Гергана Фарфарова, както и Тодор Дамянов и Борислава Коцакова.

Със свое решение за прекратяване договора за възлагане на управление на “Баня и перални” ЕООД, Общинският съвет уважи молбата за напускане на длъжността от страна на Ушев, които положи клетва като кмет на село Баня. Временното управление на дружеството е поето от Даниела Попова-Барякова (дългогодишен счетоводител на дружеството).

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK