Изграждат две ваканционни селища в Банско и Разлог

Снимка: РИОСВ

Решенията са гласувани на изминали сесии на ОбС в двата града

В Регионалния инспекторат по околната среда и водите е внесено уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на жилищно ваканционно строителство в местността Овиначе/ Грамадето с възложител „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ ООД, със собственици - Йордан и Иван Еринини, Константин Обецанов и Стефан Стефанов.

Предвижда строеж на 14 къщи, от които 4 едноетажни, 7 двуетажни и двуетажни къщи-близнак. Всяка едноетажна къща ще разполага със спални помещения, баня с тоалетна, кухня, тераса, барбекю, техническо помещение и 1 паркомясто, разположени върху 185 кв. м.
Двуетажните къщи ще имат - на първия етаж спални, 2 тоалетни, баня, кухня, мокро помещение, склад и покрита тераса, на втория етаж - 2 спални с баня и тоалетна.

Всичко това върху 100 кв. м.

Двуетажните къщи-близнак ще бъдат построени върху 180 кв. м.

Още едно инвестиционно намерение подлежи на оценка от РИОСВ.

„МАЙК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД иска да гради 18 еднофамилни жилищни сгради в местността Мразеница край Разлог.

Управителна фирмата е Мартин Петров.

Със заповед от 2006 година на кмета на община Разлог е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване и отреждане на имота като се обособява устройствена зона за курорти и отреждане на имота за „Група еднофамилни къщи“. Година по-късно в Областната дирекция „Земеделие и гори“ – Благоевград е променено предназначението на имотите.

Бъдещото застрояването в имота ще бъде съобразено с: височина на застрояване – до 10 м; плътност на застрояване – 30% и кин – 0.9.

Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа в района. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопроводен клон от водопроводната мрежа за зони за отдих „Шипко“ и „Бойков рид“.

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Достъпът до бъдещите сгради ще се осъществява по граничещ с имота селскостопански път.

И още едно намерение на инвеститор… отново в Банско.

"СЪМИТ ЛОДЖ БАНСКО" ЕООД, с управител Майкъл Дейвид Бианки, строи хотел и апартаментен комплекс местността Асаница.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf

FACEBOOK

//