След проверка на ЮЗДП: Зам.-директорът на ДГС - Невестино, Николай Никифоров ще бъде преназначен

Снимка: Infomreja.bg

Не притежавал необходимото образование за заеманата длъжност

Във връзка с писмо, разпространено днес до регионални медии, в което се визира инж. Николай Никифоров - заместник-директор на ТП „Държавно горско стопанство Невестино”, Югозападното държавно предприятие предоставя следната информация:

При извършена проверка е установено, че инж. Никифоров има завършено висше образование, образователна степен „магистър” по специалността „Механизация на горското стопанство”. За заемане на длъжността зам.-директор се изисква висше лесовъдско образование с придобита професионална квалификация „магистър - инженер по горско стопанство”.

На директора на „ДГС Невестино” е разпоредено да предприеме съответните действия, съгласно вътрешните правила на ЮЗДП, като служителят бъде преназначен на длъжност, подходяща за придобитата от него образователна калификация.

ЮЗДП е предприятие по смисъла на Закона за горите и няма да коментира препратки за принадлежност на горски служители към политически партии.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g