Знаете ли как се рециклират пластмасовите бутилки?

Снимка: Infomreja.bg

Знаете ли, че бутилките от вода и пластмасовите кутии се рециклират по различен начин?

В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код, който е отбелязан върху самите тях, до знака за рециклиране.

Два вида са пластмасите, които е икономически изгодно да бъдат рециклирани и това са така наречените - полиетилен терефталат (PET), от които се изработват бутилки за еднократна употреба за минерална вода, кетчуп, мляко, безалкохолни напитки и други, и полиетиелен с висока плътност (HDPE) използва най-вече в промишлеността, но и за пластмасовите кутии, праховете за пане и други.

Рециклирането на РЕТ бутилките е по-практично от рециклирането на много  изделия от други пластмаси, защото са по-лесни за идентифициране в потока пластмаси. РЕТ бутилките се различават лесно и се отделят от отпадъка поради формата и вида си както при автоматично, така и при ръчно сортиране.

След приемането им в завода за рециклиране, бутилките се разделят по цветове и в зависимост от техния идентификационен код. След като се разделят, пластмасовите отпадъци се пресоват и балират. Тези бали се подават в инсталациите за рециклиране, където се измиват и смилат на малки парченца. След това парченцата пластмаса се изсушават и стопяват. Стопилката преминава през сито, от което се оформят гранули готови за последващо използване за производство на нови пластмасови артикули.

Действуващата промишленост за рецеклиране на РЕТ има три главни сектора: за събиране и разделяне на отпадъка, за производство на чисти мленки от бутилките и за превръщане на мленките в краен продукт.

Рециклирания РЕТ може да се преработи и до влакна. 

Поради това, че може да се рециклира както РЕТ, така и свързаното с него изобилие от промишлен и битов отпадък, той бързо печели дял на пазара като влакна за килими. Смята се, че влакната за килими ползват над 25% от промишления и битов отпадък  от изделия от РЕТ.                              

Има два пътя за рециклиране на РЕТ:  Химическо рециклиране до първоначалните суровини – пречистени терефталова киселина или диметил терефталат и етиленгликол, при което структурата на полимера се разрушава изцяло или до междинни продукти като бис-бета-хидрокси терефталат и механично рециклиране, при което свойствата на изходния полимер се запазват или се изменят.

Химическото рециклиране на РЕТ става икономически ефективно само при работа с рециклиращи инсталации с висока производителност – повече от 50 000 тона/год. Подобни линии могат да се видят само на места, където има много големи производители на полиестер.

Механичното рециклиране или директното циркулиране на РЕТ в полимерно състояние се прилага в най-различни варианти. Този вид процеси са типични за малки и средни предприятия. Вече може да се постигне стопанска ефективност с капацитет на предприятието от порядъка на 5 000  до 20 000 тона/год. В този случай са използваеми почти всички източници на материал за рециклиране.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd