Над 730 000 контейнерни фиданки са засети само за няколко месеца в ЮЗДП

Снимки: ЮЗДП

Фиданките са от 9 дървесни вида

Повече от 730 000 широколистни и иглолистни фиданки от 9 дървесни вида са гордостта на служителите на „Държавно горско стопанство София” в горския разсадник – с. Локорско.

Засети са само в рамките на няколко месеца с помощта на новата технологична линия за контейнерно производство, доставена с финансовата подкрепа на Програма LIFE 2016 на ЕК по проект на Югозападното държавно предприятие.

Много от фиданките покълнаха и вече се радват на ежедневни грижи и слънчева светлина. 

С оглед залесителните нужди на стопанствата в обхвата на ЮЗДП с най-голям брой са фиданките от космат дъб (319 500 бр.), черен бор (308 500 бр.), дъб-благун (33 800 бр.), клек (32 000 бр.) и медоносния вид сребролистна липа (17 900 бр.).

По няколко хиляди бройки са засети и от видове като зимен дъб, дива круша, черен бъз и дървовидна хвойна. Очаква се до края на май посевът на фиданки за тази година да приключи.

Общо 823 декара увредени горски площи в зони от мрежата Натура 2000 на територията на ЮЗДП са залесени до момента по проекта LIFEFORHAB.

Всички засети през 2020 г. фиданки ще бъдат залесени наесен и в началото на следващата година с цел възстановяване на увредени от природни бедствия гори в 6 Натура 2000 зони, разположени в Югозападна България.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2