Засилен интерес към възможностите за стартиране на бизнес с европейски средства

Снимка: ОИЦ

Близо 30 души присъстваха на информационна среща проведена от Областен информационен център /ОИЦ/ – Кюстендил, на която бяха представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и условията на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск”, средствата за който се предоставят от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Фирми, регистрирани след 31. декември 2016 г., както и новорегистрирани фирми в определени сфери на икономическа дейност са допустими кандидати по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“. Сред важните условия за допустимост по процедурата е предприемачът да притежава над 50% от предприятието, както и да няма повече от 10% участие в други действащи фирми.

Предприемачите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за  изпълнение на дейности, свързани с реализиране на пазара на предприемаческата им идея. 80% е размерът на помощта по процедурата, останалите средства трябва да бъдат осигурени от кандидата. За целта, освен формуляра за кандидатстване и други необходими документи, кандидатите трябва да изготвят и бизнес план, в който да планират изпълнението на предприемаческата си идея от гледна точка на очакваните приходи и разходи за тригодишен период.

Приоритет по процедурата са проекти, подадени от жени – предприемачи, от лица ненавършили 29 г. и такива между 50 и 64 годишна възраст. Кандидати, регистрирани и кандидатстващи за изпълнение на проекти в област Кюстендил могат да получат максимум точки по критерия за регионална приоритизация. За получаване на повече точки по процедурата е важно образованието и професионалния опит на предприемача и неговия екип от квалифициран персонал. Повече точки носи и доброто познаване и описание на пазарната пиша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея.

Кандидатстването е изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление на средствата от ЕС (ИСУН 2020). Два са крайните срока за подаване на проектни предложения в зависимост от основната икономическа дейност на фирмите – 16:30 часа на 5. септември 2018 г. и 16:30 часа на 7. ноември 2018 г.

Предоставяне на микрокредити със споделен риск е друга възможност за финансиране на стартиращ бизнес. Микрокредитите са предназначени за фирми, регистрирани в рамките на 24 м., стартиращи фирми на лица от уязвими групи – безработни над 6 м., младежи, лица с увреждания, социални предприятия. Към момента са подписани споразумения с два финансови посредника, които предоставят кредити на желаещи да се възползват. 

Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели, достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп, улеснен процес на кандидатстване и липсата на такси за кандидатстване и управление на заема са сред предимствата на този вид финансиране.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...