540 млн. лв. за дълготрайни материални активи в Благоевградска област

Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 и 2018 г. по икономически дейности

Статистиката отчита ръст от 10%

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 539.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 10.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 190.9 млн. лв., което е с 2.5% повече спрямо 2017 година.

Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишленият сектор - 122.0 млн. лв., или с 22.3% повече в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 58.0% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 0.7 процентни пункта.

През 2018 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 34.0%, а делът на другите разходи – с 3.4 пункта и е 13.7%.

Същевременно намаляват направените разходи за земя – с  1.1 процентни пункта, за машини, производствено оборудване и апаратура - с 1.8 пункта и за транспортни средства – с 1.7 пункта, които формират съответно 3.8, 21.1 и 27.4% от общия обем инвестиции в ДМА.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Благоевград - 238.8 млн. лв., или 44.3% от общите разходи за областта. Следва община Петрич с 17.7 %.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2