Община Сатовча с нов спечелен проект за 29 830 лева

Снимка: Infomreja.bg, архив

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри финансирането на проектното предложение на кмета на община Сатовча, Арбен Мименов, „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Сатовча”.

Със средствата по проекта ще бъде модернизирано кухненското оборудване и обзавеждане на Домашните социални патронажи в цялата община. Общият бюджет на проекта е на стойност 29 830,00 лв., от които община Сатовча ще осигури средства в размер на 2 830,00 лв.

Целите на проекта са насочени към модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж - Сатовча, и закупуване на ново, по-икономично и с по-голям капацитет на работа оборудване, което отговаря на всички европейски хигиенни норми за хранене на възрастни хора и лица/деца с увреждания/.

Като резултат от изпълнението на проекта, кухните на Домашен социален патронаж ще бъдат оборудвани с професионални уреди и техника за постигане на по-високо качество и ефективност в съхранението и обработката на хранителните продукти и приготвянето на топла храна.

Материалната база ще бъде приведена в пълно съответствие със санитарно хигиенните изисквания за добри и безопасни условия на труд на работещия персонал, с което ще се повиши ефективността на работа на персонала, а следователно и капацитета на услугата, което ще позволи включването на нови потребители от целевите групи на лицата.

Според проекта, устойчивостта на резултатите по него се гарантира основно от факта, че инвестициите за оборудване и обзавеждане ще се извършат в помещения, които са общинска собственост и тяхното управление и поддръжка се гарантира от административната и финансова стабилност на община Сатовча.

Основен приоритет на социалната политика на община Сатовча е подобряването на жизнената среда на населението чрез развитие на социалната инфраструктура и енергийната ефективност, която кметът на общината, Арбен Мименов, следва последователно и целенасочено през всичките си мандати на управление. Стремежите на община Сатовча са да изпълнява всички мерки, чрез които да осъществява ефективна и устойчива социална политика:

  1. Стимулира развитието на социалните дейности;
  2. Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на социалната инфраструктура;
  3. Подобряване на качеството на предлаганите социални услуги;
  4. Разширяване на дейностите, многообразието на услуги и капацитета за обхващане на хората в нужда във всички населени места на общината

Домашен социален патронаж (ДСП) е първата действаща социална услуга, разкрита на територията на община Сатовча. Доказала своята необходимост, услугата ДСП е увеличила своя капацитет през годините, като в момента се обслужват 99 потребители.

Извън капацитета на ДСП се доставя и храна по проект „Топъл обяд на територията на община Сатовча“, който се изпълнява съвместно с Агенцията за социално подпомагане и Европейския социален фонд, като финансирането е изцяло от ЕСФ.

Община Сатовча кандидатства пред АСП за увеличение на бюджета и включване на нови потребители на услугата, като от 01.01.2018 г. те вече са 190 на брой, които получават качествен топъл обяд на стойност 2.50 лв. за храноден.

Именно това бе причината кметът Арбен Мименов, ангажиран със своя морален и социален дълг към жителите на общината да кандидатства за финансиране пред Фонд "Социална закрила" за модернизиране на остарялото кухненско оборудване и обзавеждане на кухните на „Домашен социален патронаж в община Сатовча”.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...